Základní škola v Tiché má v tomto školním roce 91 žáků. Je pětitřídní a její celková kapacita je sto žáků. Školní budova je sice z roku 1906 ale po rekonstrukcích. Podle ředitelky školy Lucie Dobiášové prostorné a světlé třídy, rozsáhlý venkovní areál, ve kterém se nachází hřiště, školní pozemek a letní dílna, zajišťují v budově optimální podmínky pro výuku. „Letní dílna prošla během covidové doby proměnou. Paní vychovatelky se postaraly o vymalování a zútulnění místnosti,“ uvádí Lucie Dobiášová a dodala, že od roku 1991 jsou umístěné v přístavbě z roku 1991 tělocvična, školní družina a šatny. Ve škole je výdejna stravy, obědy se dovážejí z kuchyně mateřské školy.

Žáci v 1. až 5. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Učíme se navzájem. Škola je zapojena do projektu OP VVV ŠABLONY II, a také do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a OVOV. „Spolupracujeme aktivně se zřizovatelem, i s různými organizacemi například s Unií rodičů, která funguje při ZŠ a MŠ Tichá, se spolkem Tichánek, s MAP Frenštát pod Radhoštěm, s místním muzeem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Spolupracujeme rovněž se školami v našem okolí, především s těmi, na které přecházejí naši žáci na druhý stupeň a pokračujeme ve spolupráci se školami v Lubině, Mniším, Závišicích a Rybím,“ pokračuje ředitelka školy v Tiché.

V letošním školním roce navštěvuje základní školu v Tiché 91 dětí.V letošním školním roce navštěvuje základní školu v Tiché 91 dětí.Zdroj: se souhlasem školy

Škola každoročně pořádá soutěž O nejrychlejšího běžce školy, což motivuje děti a žáky k lepším výsledkům a dobré zdravotní kondici. Navzdory pandemii zvládli mnoho akcí: Vzpoura úrazům - projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých, ZaPS - program zaměřený na kyberšikanu a Respektování jiných a jejich názoru, workshop se spisovatelem, zapojení se do do projektu „Jsem laskavec“, každoroční školní projekt „Předškolákem v pohodě“, Mikuláš ve škole, recitační soutěž online, zapojení se do česko-slovenského projektu „Záložka“, v rámci, kterého žáci partnerských škol vyráběli záložky do knih podle daného tématu, projekt „Planetárium ve školní družině“ a Balónek – literární soutěž J. A. Komenského.

Škola se snaží také o další vzdělávání a profesní růst zaměstnanců. Zaměření je především na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci osobnostně sociálního rozvoje, vedení zaměstnanců nebo rovnost příležitostí ke vzdělávání. Pracovníci školy se účastní vzdělávacích akcí, které organizuje MAP Frenštát pod Radhoštěm. Vzdělávání se v současné době děje většinou formou webinářů. „Před začátkem letních prázdnin čeká naši školu rekonstrukce školní družiny a výměna otopné soustavy, oprava podlahy ve výdejně. Snad se vše podaří, a nejen žáci se budou moci těšit do nových lepších prostor školy,“ uzavírá Lucie Dobiášová.