Během listopadu půjde k zemi přesně 28 vzrostlých topolů na okraji Nového Jičína v ulici Bohuslava Martinů.

„Původní stromy, které sloužily jako větrolamy, už jsou staré, nemocné a lámou se jim větve. Proto odbor životního prostředí novojičínské radnice přistoupil k plánované obnově tohoto významného krajinného prvku,“ sdělila Marie Machková, mluvčí města. Odstranění pro tuto část města charakteristické aleje a nová výsadba přijdou radniční kasu na téměř na 350 tisíc korun. Jak mluvčí dodala, již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zakázky, kácet by se mělo začít v listopadu.

„V lokalitě za bytovými domy u Kauflandu a discgolfovým hřištěm se musí porazit 28 topolů a ještě letos by se tam mělo vysadit 30 nových dubů. Topoly jako krátkověké dřeviny už přestávají plnit svůj účel, dochází k opadu velkých větví a v korunách se šíří jmelí. Abychom obnovili funkci stromořadí pro budoucí generace, novou alej budou tvořit duby, které se řadí mezi dlouhověké dřeviny,“ vysvětlila Olga Kubálková z odboru životního prostředí.

Zatímco v Novém Jičíně se chystá velké kácení, v Jeseníku nad Odrou už se uskutečnila velká výsadba.

V posledním říjnovém dni tam žáci páté třídy soukromé Základní školy Galaxie v Novém Jičíně vysadili padesát hrušní.

Při výsadbě školákům pomáhali rodiče, členové Českého svazu ochránců přírody Studénka a členové organizace Arnika.

„Páťáci byli opravdu šikovní. S pomocí dospěláků a pod dohledem zkušeného sadaře Ondřeje Dovaly vyhloubili jámy a vysadili více než polovinu z padesátky hrušní. Sázeli jsme několik starých odrůd, mezi nimi také Dulu a Špinku. Stromky nově lemují polní cestu a už se těšíme, až přinesou první ovoce,“ uvedla manažerka projektu Marcela Klemensová z organizace Arnika.

Cílem výsadby je, aby v budoucnu stromy lidem přinesly ovoce, jehož zpracování má v Poodří dlouhou tradici. Stromy také poslouží mnohým živočichům v kmenech se časem také vytvoří dutiny, které jsou vhodným domovem chráněného brouka páchníka a dalších vzácných živočichů, jako například sýčka.

Výsadba hrušní je součástí pětiletého projektu s názvem Ochrana páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří. Projekt z programu LIFE podpořila Evropská unie a MŽP ČR.