Do každoročního definování takzvaných 10 P, tedy desíti největších příležitostí pro rozvoj města, se v letošním roce zapojil rekordní počet obyvatel Kopřivnice. Celoměstská anketa si navíc připsala další úspěch. Mimo to, že v ní hlasovalo mnohem více respondentů než vloni, se k ní poprvé v historii připojil rozsáhlý sociologický průzkum.

Anketou, jejímž cílem bylo určit pořadí největších příležitostí pro další rozvoj města, Kopřivnice ožila v době od 1. června do 15. července. Lidé dostali možnost vybrat z osmnácti námětů, které pár týdnů předtím definovali účastníci veřejného diskuzního fóra S Vámi o všem? Ovšem!.

„V anketě jsme obdrželi 1 970 platných hlasů, což je rekord. Pro srovnání vloni v anketě hlasovalo 548 a předloni 437 občanů Kopřivnice. V tomto veřejném hlasování letos jednoznačně zvítězil požadavek na zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách, tedy prodej budovy zřizovateli školy," přiblížila výsledky koordinátorka projektu Zdravé město Romana Bukovská.

Speciální šetření

Aby byly výstupy potvrzeny z více stran, rozhodlo se město vůbec poprvé zorganizovat speciální sociologické šetření.

„Jelikož výsledky ankety mohou být snadno ovlivněny hlasováním velkých zájmových skupin, nechali jsme odbornou sociologickou firmu provést také šetření v reprezentativním vzorku čtyři sta respondentů rozlišených na základě kvótního výběru.

Díky tomu můžeme porovnávat, jak priority ve městě vnímají občané různého pohlaví, věku či vzdělání. Rovněž v tomto průzkumu se požadavek na zachování Základní školy sv. Zdislavy umístil velmi vysoko, avšak největší preference získaly náměty na rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky a dostavba domova pro seniory," doplnila koordinátorka.

Všechna témata budou zapracována do Plánu zdraví a kvality života, budou s nimi seznámeni zastupitelé a poté se k nim bude přihlížet při sestavování akčního plánu rozvoje a rozpočtu města. Zájemci se mohou s výsledky ankety a sociologického průzkumu seznámit na webových stránkách zdravemesto.koprivnice.org v sekci Fórum Zdravého města.