Když se řekne archiv, spousta lidí si představí regály, které jsou od podlahy až po strop zaplněné množstvím méně i více významných listin. Ve spleti regálů se vyzná pouze odborník na slovo vzatý a obyčejný člověk do nich zavítá pouze málokdy. Když totiž chce zkoumat nějakou listinu, obdrží ji k prohlížení pouze do badatelny.

V dnešní době už má navíc mnoho kronik, listin, spisů či dalších záznamů svou digitální podobu, která bádání usnadňuje. Archiválie tak odpočívají ve speciálních místnostech, ve zvláštních podmínkách, a světlo světa spatří pouze při významných příležitostech. Jedna taková příležitost nastane již brzy.

Město Nový Jičín totiž chystá oslavy 700 let svého založení a jednou z mnoha akcí, jež se v rámci oslav uskuteční, bude i velká výstava v Žerotínském zámku. Státní okresní archiv Nový Jičín už pilně připravuje materiály, které budou na výstavě, jejíž vernisáž je naplánována na 5. září, vystaveny. „Je to příležitost vystavit na nějakou dobu originály, které se běžně nevystavují," připomíná význam akce ředitel novojičínského archivu Karel Chobot a dodává, že tyto archiválie jsou z větší části digitalizované, takže badatel se k nim už vůbec nedostane.

Zájemci mohou dokumenty studovat v elektronické podobě, což pro ně přináší řadu výhod. Nemusí nikam chodit, nepotřebují lupu, materiály se lépe čtou a dají se přiblížit. Milovníci historie tak nyní budou mít unikátní možnost spatřit významné dokumenty, jež se nějak vážou k Novému Jičínu.

„Naposledy byly podobné dokumenty vystaveny v roce 1993, ale to bylo jen na dva dny v obřadní síni na radnici u příležitosti městské slavnosti," vysvětluje dále Karel Chobot s tím, že jeho kolega Radek Polách z Muzea Novojičínska s úsměvem říká, že další příležitost bude tak za sto let.

Vystavené archiválie budou tentokrát k vidění více než měsíc. „V muzeu jsou totiž lepší podmínky, ať už se jedná o klimatizaci či zabezpečení," podotýká ředitel archivu. Návštěvníci budou moci spatřit třeba listinu Marie Terezie z roku 1775, což je podle Karla Chobota jedna z nejvýznamnějších listin týkající se Nového Jičína vůbec. „Opět povyšuje město mezi města municipální, a tím mu vrací svobodu jako takovou, ovšem panství mu už nevrátila," objasňuje obsah listiny ředitel okresního archivu. Na listině je k vidění i podpis Marie Terezie a její velká znaková pečeť. Vystaveny budou ale i další, krásně a precizně vyhotovené, listiny a materiály. Příchozí se mají rozhodně nač těšit.

Během dvou let navíc prošly všechny novojičínské archivní fondy konzervační dílnou, aby si uchovaly svou významnou hodnotu i pro další staletí.