Město chce využít výzvy na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldu. Alena Hlaváčová, která má na frenštátské radnici na starost dotační projekty, upozornila, že dnem podání žádosti o dotaci se všechny náklady na akci mohou počítat jako uznatelné.

„Přihláška je nezávazná, tak by byla škoda té možnosti nevyužít,“ poznamenala Alena Hlaváčová a doplnila, že v rozpočtu je vyčleněno rovněž 200 tisíc korun na přípravu studie na využití území.

Podstatou akce je, že město Frenštát pod Radhoštěm by požádalo o koupi pozemků v areálu, které má ve vlastnictví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„V materiálu se hovoří o zasíťování, protože tam nejsou sítě, demolici některých podružných staveb, jako je čerpací stanice a podobně, a o zásazích do stávajících staveb, aby se daly například využít k podnikání. Vidělo by se, co by výzva podporovala,“ pokračovala Alena Hlaváčová.

Na dotaz na případnou cenu, nedokázala odpovědět. „To by se vědělo až po jednání. Je potřeba udělat analytický rozbor a zjistit veškeré informace, jestli by to bylo nebo nebylo přínosem, ale zatím jde o podání předběžné žádosti,“ vysvětlila Alena Hlaváčová.

Zastupitel Tom Káňa připomněl, že možnost na odkup pozemků již jednou město mělo, ale zastupitelé řekli ne kvůli ceně. „Pokud by ta dotace pomohla tomu byť jen částečně zcelit budovy v našem majetku s pozemky, tak jsem všemi deseti pro,“ řekl Tom Káňa.

Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm uvedl, že tehdy se vycházelo z ceny obvyklé v místě a dospěli k ceně kolem 20 milionů korun. „Z vlastního rozpočtu bychom těžko vyčlenili takovou částku,“ přidala starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

Podání žádosti o dotaci pak schválila většina zastupitelů.