Přesně takto, pod titulkem „V májových průvodech jednotně pod praporem přestavby“, začínal úvodník týdeníku Rozkvět, týdeníku Okresního výboru Komunistické strany Československa v Novém Jičíně, který vyšel 27. dubna 1989.

Další text již pamětníkům připomene zcela jasně dobu povinného oslavování naší, tehdy prý, vzkvétající vlasti. „Již pojednačtyřicáté od Vítězného února, historického vítězství pracujícího lidu. Za tu dobu se v naší vlasti pod vedením Komunistické strany Československa uskutečnily hluboké socialistické přeměny a socialismus zapustil pevné kořeny,“ stojí dále v textu, jež nemá značku ani podpis autora.

Další část textu, kterou lze v článku najít, pak už prakticky nemá nic společného s tím, proč vlastně oslavy Svátku práce vznikly. „Záleží na každém z nás, ať pracuje v jakékoliv stranické, státní, hospodářské či společenské funkci, abychom zásadově potírali leckde se projevující lhostejnost, pohodlnost, rovnostářství, rozpory mezi slovy a činy, nesprávný vztah ke kritice a sebekritice, na druhé straně vysoce oceňovali přínosnou iniciativu lidí, jejich ochotu a zájem přiložit ruku k dílu. I to je konkrétním projevem nového myšlení,“ vyzývá autor textu, slibující to, co tehdejší vládnoucí strana slibovala občanům při každém menším či větším, tehdy jen povoleném, shromáždění.

„Denně svádíme zápas se vším, co dožilo svůj věk. Mnozí nabádají k opatrnosti, varují před radikálními postupy. Dostávají se do jedné řady s těmi, kterým žádné řešení není dost rychlé a revoluční, ale i s těmi, kteří nám nikdy nepřáli nic dobrého. Naše cesta však s jistotou míří vpřed, vede k obnově socialismu, jeho jistot a hodnot. Je to cesta volající všechny poctivé občany naší vlasti, kteří jasně potvrzují svoji vůli po přestavbě, volají po poctivé práci, k úsilí učinit nynější společenské procesy nezvratnými,“ domníval se autor, jenž společně jako tisíce lidí v okrese a miliony obyvatel ve státě v onen den, 1. května, vyrazil do ulic s davem nesoucím mávátka, transparenty s nápisy oslavujícími Komunistickou stranu Československa, Komunistickou stranu Sovětského svazu i Sovětský svaz jako takový. Oslavy demagogie, schované pod pláštík Svátku práce, jehož původní podstata byla zcela jiná, mohly začít.

Touto tématickou stranou chceme připomenout Svátek práce, jak se také slavil na Novojičínsku v minulých letech a zároveň dobu, která tady byla.

Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy v tomto státě skončila vláda jedné strany – Komunistické strany Československa a nastartoval demokratický proces. Touto stranou chceme my nastartovat seriál, který by vám, čtenářům pravidelně připomínal události dvacet let staré.

Co je Svátek práce?

Psalo se datum 1. květen 1886, když v americkém Chicagu vypukla celodenní stávka asi 300 tisíc dělníků za snížení pracovní doby na osm hodin, bez toho, aniž by přišli o stávající mzdy. Dva dny nato se uskutečnilo V Chicagu shromáždění, při kterém se demonstranti střetli s pořádkovými silami a několik z nich v palbě ozbrojenců zemřelo, což vyvolalo další nepokoje.

Dva toky poté se ve Spojených státech poprvé slavil 1. květen jako celostátní Svátek práce. Ten den byl ve znamení stávek a demonstrací. O rok později, v roce 1889 přijala tehdejší II. internacionála, jejímiž členy byli například Rusové Lenin a Trockij, či Němci Liebknecht a Luxemburková, 1. květen za oficiální svátek práce. U nás byly jeho oslavy poprvé v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. (S použitím Wikipedie)

Kde se také možno pobavit na 1.máje

Nový Jičín:
Areál Skalky, od 13.30 hodin

Kopřivnice:
U Husovy lípy – start dopoledne plného dopoledne plné zábavy a her mezi pohádkovými postavami, nazvaného Pohádkový les, od 9.00 do 12.00
Prostranství před kulturním domem, Seiferos – výstava a letové ukázky dravců, Valašský soubor Sedmikvítek, od 15.00 hodin

Bílovec:
Dům kultury, Prvomájová oslava, hudba k tanci a poslechu, mažoretky od 9.00 hodin
Restaurace Na Střelnici – 1. máj s Rozmarýnkou od 17.00 hodin.

Slatina:
Dechová hudba Slatina, Budíček v obci od 6.00 do 9.00 hodin