Možností omezení výherních hracích přístrojů se zastupitelé Fulneku intenzivně zabývali již na minulém zasedání. Tehdy starostka Fulneku Jana Mocová připomněla, že o omezení provozu výherních hracích automatů ve Fulneku se ona i další zastupitelé snaží již od roku 2000. Zároveň upozornila, že město má možnost omezit provoz v určitých částech stanovením vzdálenosti od škol či jiných zařízení. „Nemůžeme jejich existenci zakázat,“ upozornila Mocová.

V reakci na ni navrhl zastupitel Jan Mariánek, aby město stanovilo vzdálenost 850 metrů od každé školní budovy, čímž by automaty prakticky dostalo z města. „Problém je, že když to zakážeme, oni si provozovatelé zase něco vymyslí a nazvou to jinak. My přijdeme o peníze do rozpočtu a oni to tady přitom budou provozovat jako jiné technické zařízení,“ naznačil tehdy riziko zastupitel Petr Moc.

Pomůže Svaz měst a obcí?

Na posledním zasedání v minulém týdnu již mělo město vypracovaný návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. „Zkoumali jsme podmínky, které se týkají výherních hracích přístrojů a videoterminálů. Máme možnost regulovat výherní hrací přístroje, videoterminály ale regulovat nejdou,“ připomněla Gabriela Zaoralová, vedoucí odboru vnitřních věcí fulnecké radnice, a upřesnila, že pro první pololetí letošního roku nahlásili provozovatelé pouze třináct výherních hracích přístrojů, ale terminálů, jejichž provoz povoluje ministerstvo financí, je třiadvacet kusů.

„Určitě bychom chtěli, aby tyto videoterminály vymizely. V současné době probíhá jednání Svazu měst a obcí a jiných institucí s ministerstvem o tom, aby města měla možnost vyhláškami rozhodovat o umístění těchto terminálů. Proto rada doporučila zatím se tímto nezabývat. Protože bychom tu situaci nevyřešili,“ osvětlila starostka Mocová. „Pro tuto chvíli doporučujeme vyhlášku nevydávat. Jakmile se situace změní, tak se k tomu vrátíme,“ dodala.

Jan Mariánek zdůraznil, že je nutné, aby města měla pravomoc spolurozhodovat. „Od toho se pak odvíjí kouření, injekční stříkačky a podobně,“ naznačil Mariánek, jehož starostka ubezpečila, že věří, že Svaz měst a obcí ČR je dostatečně silný partner.

Všech jedenáct přítomných bylo pro nepřijetí vyhlášky.