Problém s odstraněním komplikovala až do minulého měsíce platná legislativa, která obcím nedávala moc právních prostředků k řešení dlouhodobě odstavených vozidel. Vedoucí odboru dopravy novojičínského městského úřadu Libor Macíček upozornil, že například v Bezručově ulici stál automobil odstavený déle než tři roky. 

„Majitel na výzvy nereagoval a město nemělo žádný právní prostředek, který by ho opravňoval k odtahu vozidla. Vrakem je totiž podle zákona jen ten vůz, kterému chybí podstatné části, jako jsou nápravy, motor, karoserie. Nestačí, aby vozidlo mělo rozbitá okna, prázdné pneumatiky a neuzamčené dveře, čehož často využívají bezdomovci,“ vysvětlil Libor Macíček.

Vrak z Bezručovy ulice se podařilo odstranit jen díky komunikaci odboru dopravy s notářem, který auto dostal do správy v rámci dědického řízení. „Notář nám dal souhlas s likvidací vozidla a my jsme zajistili jeho ekologické sešrotování,“ doplnil Libor Macíček.

Od 1. dubna vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která obcím cestu k odstraňování autovraků usnadňuje. „Pokud zjistíme, že nám parkovací plochy či jiná veřejná prostranství blokují vozidla, která mají půl roku propadlou technickou kontrolu, můžeme je podle nové právní úpravy nechat odtáhnout a po marných výzvách směrem k provozovateli ekologicky sešrotovat na náklady majitele,“ upozornil vedoucí odboru dopravy. 

Kontrolou dlouhodobě zaparkovaných vozidel se zabývá především městská police. Ilona Majorošová z novojičínské městské police uvedla, že od loňského roku na území Nového Jičína řešili 19 dlouhodobě nepoužívaných a zchátralých vozidel.

„U dvanácti z nich se nám podařilo zajistit jejich odstranění,“ upřesnila Ilona Majorošová. Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková doplnila, že u zbývajících sedmi vozidel zatím strážníci ani odbor dopravy nebyli úspěšní, a to ani přes to, že strážníci vraky oblepili výzvou k odstranění a v řadě případů majitele i osobně kontaktovali.

S autovraky mají problémy i v jiných městech na Novojičínsku. Npříklad v Odrách strážníci v loňském roce předali odboru dopravy MěÚ Odry čtyři podněty k odstranění vozidla jevící známky vraku nebo vyhledali majitele a předali informaci k odstranění vozidla z veřejného prostranství.