V plném proudu je v současné době rekonstrukce azylového domu v Kopřivnici. Objekt, který je především v chladných měsících využíván osobami bez přístřeší, navýší svou kapacitu.

Jeden nový byt, tři lůžka navíc v noclehárně a také vznik takzvaného tréninkového bydlení. Tak by se dal shrnout výsledek rozšíření kopřivnického azyláku. Rozšíření objektu by mělo být hotovo za několik měsíců. „Do konce letošního roku bychom měli mít ukončenou jak rekonstrukci azylového domu, tak rekonstrukci cesty v ulici Horní. Díky opravám dojde k navýšení kapacity zařízení i noclehárny. Navíc zvažujeme, že bychom v prostorách zřídili i jeden byt pro takzvané tréninkové bydlení, určený klientům, jež budou schopni dlouhodobého samostatného bydlení," sdělila místostarostka města Kopřivnice Dagmar Rysová.

Tréninkové bydlení bude ve městě novinkou. Podle vedení města i samotných pracovníků azylového domu by se mohla nová služba v Kopřivnici ujmout. „Tréninkové bydlení je lépe vybavený byt, který obývá méně uživatelů a který slouží k tomu, aby se dotyční co nejlépe připravili na odchod z azylového domu do běžného života. Podmínkou přijetí do tohoto vyššího stupně azylového bydlení bývá skutečnost, že člověk prokáže snahu se svým životem něco udělat, například zvládne svou závislost, uchopí život do vlastních rukou," popsala praxi tohoto stylu bydlení sociální pracovnice Radmila Gliwitzky. Podle ní se ve městě najde pár takových, kterým by novinka mohla pomoci. „Najdou se takoví, i u nás. Ale ze zkušeností z ostatních azylových bydlení, která jsme nedávno objížděli, víme, že je lepší začít s menším počtem těchto bytů a pak je postupně rozšířit. Protože až tolik dobrých uživatelů v zařízeních zase není," přiznala Radmila Gliwitzky.

Do opraveného azylového domu by se mělo přestěhovat v Kopřivnici tolik diskutované nízkoprahové centrum Racek. To doteď obývá prostory bývalé cvičné kuchyně v objektu Základní školy Náměstí. „Plán přestěhovat Racka zůstává. V azylovém domě bude fungovat obdobné centrum, které je zaměřeno na služby sociálního poradenství a individuální i kolektivní služby pro klienty. Kromě možnosti hygieny a poskytnutí základních lidských potřeb by měl být součástí charitní šatník a dílna, pro první kroky pracovní terapie. Ovšem i tady je potřeba zajistit financování," dodala na závěr kopřivnická místostarostka.