„Nová moderní expozice zahrnuje především rozsáhlý venkovní výběh s přírodním prostředím, doplněný o vnitřní pavilon, a to vše na ploše přes sedmnáct tisíc čtverečních metrů. Zvláštností stavby bude její začlenění do zalesněného terénu s vysokou expoziční úrovní a zajištění veškerých biologických potřeb chovaných zvířat,“ říká Pavel Ševčík, ředitel firmy Bytostav Poruba, která expozici medvědů a hulmanů staví.

Pobyt těchto zvířat v rozsáhlém venkovním výběhu se bude blížit podmínkám jejich života ve volné přírodě. V nové expozici bude unikátní kombinace primátů – vysokohorského poddruhu hulmanů posvátných a medvědů ušatých v jednom výběhu. Oba druhy zvířat pocházejí z Asie, z himálajské oblasti. Nové prostory budou určeny pro přestěhování těchto zvířat ze současných nevyhovujících betonových a stísněných ubikací. Zastaralý betonový medvědinec z roku 1963 bude zbourán. „Výhledově tam vznikne expozice tučňáků a tuleňů,“ uvedla Šárka Bartáková z ostravské zoo.

Expozice medvědů a hulmanů je spolu s botanickým parkem a pavilonem slonů jednou z největších investičních akcí v ostravské zoo za poslední léta.