Jeho návštěvu začínám na Anenské ulici, po chvíli se dostávám pod most pod silnici I/48. Myslím si, že za šera to místo musí působit docela strašidelně. Vydávám se do kopečka naproti mostu, nalevo jsou čtyřpodlažní činžáky, kolem plno zeleně. Přecházím až nad železniční trať odkud jde vidět na bývalý Autopal, obecní úřad i nákupní zónu vedle něj.

Po úzké cestě nad kolejemi se přesunuji dál, obhlížím právě rekonstruovanou vilu a dům navazující na ní. Žena, která právě přichází, mi říká, že přední objekt patří nějaké firmě, zadní je dům s pečovatelskou službou. „Za ním se staví ještě jeden pečovatelský dům,“ dodává.

Vracím se k mostu procházím pod ním a dávám se do kopce doleva. Po levé straně se ozývá hučení projíždějících automobilů po hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Hranicemi, napravo jsou zahrádky, které patří k místní zástavbě. Vystoupám až na horizont. Je odtud pěkný rozhled – hrad Starý Jičín, část Nového Jičína i Beskydy. Nakukuji do nedaleké zahrádkářské kolonii a vracím se k autu.

Škrpál jako symbol

Okolo několika obchodů a nákupního střediska zajíždím k firmě Lari, pak se vracím k obecnímu úřadu. Ten sídlí v nádherné vile. V prvním patře je vystavený škrpál – symbol osamostatnění Šenova u Nového Jičína od Nového Jičína. Na oslavu osamostatnění obce v roce 1994 vznikla právě obecní slavnost s názvem Šenovský škrpál. Název je pomyslně odvozen od dlouhé cesty a prochozených bot k osamostatnění obce. Slavnost je od roku 1995 pořádána na konci srpna.

close Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku.

Šenov byl až do roku 1940 samostatnou obcí. V uvedeném roce, kdy v Novém Jičíně starostoval Ernst Schollich, byl Šenov sloučen k Novému Jičínu poprvé. Po skončení II. světové války byl Šenov opět samostatný, ale to netrvalo dlouho a k 1. lednu 1949 byl zase připojen k Novém Jičínu. To trvalo až do 1. ledna 1994, kdy se stal Šenov u Nového Jičína opět samostatnou obcí.

Zpět na mou cestu po obci. Od obecního úřadu se vydávám k bývalému Autopalu a odtud ke škole. Zjišťuji, že od chvíle, kdy jsem tady byl na otevření nové tělocvičny, před školou přibylo nové hřiště, další víceúčelové hřiště je v zadní části školy. Nedaleko jsou také dvě budovy školky, a tak jako v jiných částech Šenova u Nového Jičína další firmy a podniky. Řekl bych, že tolik jich na tak malém území asi nikde jinde na Novojičínsku není.

Mířím do sportovního areálu, s překvapením zjišťuji, že v místě, kde stávalo pódium a tančilo se například při Šenovském škrpálu, místnímu dni obce, je beachvolejbalové hřiště. Je ale patrné, že mnoho života tady v poslední době nebylo.

Přesunuji se a odstavuji auto nedaleko hotelu Mc Limon. Přecházím k hlavní silnici a pokračuji kolem Obchodní akademie, obecní knihovny, po chvilce zahýbám doleva směrem k železniční trati, obcházím třípodlažní domy a… obraz, který se přede mnou rozprostře, mě nutí zpomalit. Dětské hřiště, průlezky, ohniště, parčík, pískoviště, posezení – připadne mi, že jsme se ocitl v oáze klidu, byť nedaleko je železniční trať. „Moc pěkné místo k bydlení,“ napadá mě.

close Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku.

Vracím se k hlavní silnici a pokračuji. Opět míjím řadu firem, u Vojenského opravárenského podniku se obracím a přes řeku Jičínku přecházím do další části obce. Podél Jičínky se vracím k autu, pak se přesunuji k místnímu sportovnímu areálu. Ten by Šenovu u Nového Jičína mohlo závidět leckteré město.

Dostávám se po chvíli až na konec obce, na níž navazuje Kunín, a zamířím ke kostelu svatého Martina, který obepíná menší hřbitov. Nedaleko kostela je Jabloň obce, která právě krásně kvete, přes silnici stojí památník obětem obou světových válek. Kolem něj se ještě vracím k Vojenskému opravárenskému podniku, vyfotím si tank a vydám se do kopce směrem k Bernarticím nad Odrou.

Za kolejemi odbočím doleva a po chvilce zastavuji u šipky s nápisem Bannerova studánka. Pěkné místo se zajímavým příběhem, výbornou vodou a hezkým výhledem na Nový Jičín a Beskydy. Přijíždějí cyklisté, za chvíli další, chvíli spočnou, napijí se, pokochají se výhledem a po chvíli odjíždějí.Ještě hezčí rozhled je ale o kousek dál směrem do kopce. Tam je „ukrytý“ mezi stromy hotel Salaš. Z jeho terasy jde vidět i kaple na Radhošti. Rozhlížím se po okolí a symbolicky se loučím s obcí, kde jsou příjemná místa k bydlení i procházkám, a kde si na své přijdou i sportovci.

Čestným občanem je i první prezident

Pěti lidem udělila v dosavadní historii obec Šenov u Nového Jičína titul Čestný občan. Prvním byl už v roce 1895 Paul Gautsch von Frankenthurn, rakousko-uherský politik, jenž se zasloužil o rozvoj obce. Dalším byl v roce 1921 děkan a farář Karl Beck, v roce 1928 se stal čestným občanem obce Franz Barwig, světově uznávaný sochař a malíř, jehož sochu tančící sedláci je možno vidět na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V roce 1930 se stal čestným občanem Šenova u Nového Jičína pedagog a ředitel místní národní školy Vinzenz Berger a v roce 1935 obec udělila čestné občanství prvnímu prezidentu Československé republiky Tomáši Garrigue Masarykovi.

close Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku.

Ve škole budují přírodní učebnu

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína je příspěvkovou organizací obce. Základní škola je úplná s devíti ročníky, v mateřské škole jsou tři třídy, součástí příspěvkové organizace jsou dvě oddělení školní družiny. Ředitelka školy Jana Bělůnková pro Deník uvádí, že průměrný počet žáků ve třídě je malý, na prvním stupni 13, na druhém stupni 20.

close Základní škola v Šenově u Nového Jíčína je devítitřídní. Součástí příspěvkové organizace je také mateřská škola. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Základní škola v Šenově u Nového Jíčína je devítitřídní. Součástí příspěvkové organizace je také mateřská škola.

„Jsme školou vybavenou moderní didaktickou technikou, všechny učebny jsou vybaveny multimediální tabulí, pro výuku jazyků používáme digitální jazykovou laboratoř, máme k dispozici počítačovou i tabletovou učebnu, moderní didaktické pomůcky. Poskytujeme kvalitní vzdělávání všem žákům, nejen nadaným, ale i těm, kteří potřebují pomoc a podporu,“ pokračuje Jana Bělůnková.

Škola prošla v minulých letech velkou rekonstrukcí, změnilo se zejména sportovní zázemí, na místě staré tělocvičny byla vybudována velká moderní sportovní hala. „V okolí školy bylo zřízeno menší atletické sportoviště, klecové hřiště pro míčové hry, sportovní areál pro malé i větší děti. V současné době budujeme přírodní učebnu,“ dodává Jana Bělůnková.

Petra Hašová, která ve škole působí jako výchovný poradce, doplňuje, že projekt Přírodní učebna vymysleli koncem roku 2019, kdy využili výzvy Státního fondu životního prostředí do realizace se pustili na začátku současného školního roku ve spolupráci s obcí. „Přírodní učebna se nachází u vchodu do školy a bude sloužit k výuce běžných předmětů. Měla by připomínat palouk obklopený keři a zastíněný stromy a stát se vhodným doplňkem naší výborně technicky vybavené školy. Věříme, že dětem poskytne možnost uvolnění těla, odpočinku od svítících obrazovek a kontaktu s živými organismy a mezi sebou navzájem,“ nastiňuje Petra Hašová.

Fotogalerie: ZŠ v Šenově u Nového Jičína

Upřesňuje, že učebna je vybavená lavicemi, stolem, tabulí, kompostérem, dendrofonem a pozorovatelnou. „Ve zkoumání, pozorování a práci pak dětem pomohou drobné pomůcky jako například terénní mikroskop, teploměry, anemometr, srážkoměr, kompasy, atlasy rostlin a živočichů, nůžky na větve či trávu, mechanická sekačka a další. Ještě nás v učebně čeká mnoho práce. V průběhu dalších měsíců budeme s dětmi učebnu nadále vylepšovat a děti snad uvidí, že trpělivost a poctivá práce přináší hezké výsledky,“ uzavírá Petra Hašová s tím, že kromě obce a Státnímu fondu životního prostředí patří poděkování školy dětem, rodičům a přátelům školy, kteří pomáhali a pomáhají rýt, sázet, prořezávat, plít, věnovali rostliny, kameny, hmyzí domek nebo kamenný atlas brouků.

Z historie Šenova u Nového Jičína

close Šenov u Nového Jičína. info Zdroj: archiv obce zoom_in Šenov u Nového Jičína. Šenov je dnes menší obcí s 2058 obyvateli a rokem založení 1373, o čemž se zmiňuje Privilegium Voka III. a Jana IV. z Kravař. Z části o náhradě polí novojičínských v Loučce a loučských v Šenově a Žilině lze vydedukovat, že podle známých zásad v Českém království o existenci těchto tří vsí jako tzv. šosovních či městských vsí, na jejichž katastru měli své pozemky měšťané Nového Jičína, platily tyto vsi rovněž městskou daň (šos- z němčiny, znamená plat, poplatek) zejména z pozemků novojičínských měšťanů v Loučce, ale zřejmě i z pozemků v Šenově a Žilině.

Šenov se rozkládá po obou stranách řeky Jičínky a okresní silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Zastavěná část obce tvoří velké písmeno L.

Ani jemu se bohužel nevyhnula povodeň v roce 1997.

Během staletí si Šenov prošel několika změnami názvů. Například v letech 1464 až 1846 to byl Šanov, německy pak mezi lety 1573 až 1945 Schönau, latinsky v roce 1383 Schena, později Schoenaw.

Slavní rodáci

Simon Adler (1826-1904) zakladatel lihovarnické rodiny Adlerů, podnikajících v Šenově a Novém Jičíně

Karl Adam hrabě von Romer (1885-1938) diplomat a politik

Franz Barwig starší (1868-1931) sochař, který si podmanil Vídeň, profesor na Škole uměleckých řemesel ve Vídni

close Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku.

Zajímavost

Od roku 1951 bylo na hřbitově v Šenově zakázáno pohřbívat. Doklad, pokud vůbec existoval, s důvodem tohoto rozhodnutí, se obci nepodařilo dohledat. Ještě před osamostatněním obce dal tehdejší Okresní úřad Nový Jičín za tichého souhlasu tehdejšího MěÚ v Novém Jičíně, svolení k rozebrání náhrobních kamenů ze šenovského hřbitova. I přes velké úsilí občanů se této devastaci nepodařilo zabránit. Po převzetí majetku od Města Nový Jičín se obec postarala o to, aby se v Šenově znovu pohřbívalo. Od února roku 1995, kdy obec místní hřbitov zkulturnila, bylo vše připraveno k obnovenému pohřbívání.

Zdroj: www.senovunovehojicina.cz

close Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Šenov u Nového Jičína nabízí pěkná místa k bydlení i k odpočinku.

Tip na výlet

K Bannerově studánce za výhledy do okolní
1,5 km od Nového Jičína

Studánka se nachází na začátku lesíku poblíž Hotelu Salaš v obci Šenov u Nového Jičína. Bannerova studánka má silný pramen, který vyvěrá na severním svahu vyvýšeniny. Vede severovýchodním směrem v horní části katastru obce Bernartice nad Odrou. V blízkosti studánky se nachází krásný les a z hůrky je rovněž nádherný výhled do okolní krajiny.

Zdroj: www.senovunovehojicina.cz