Proto radní Kopřivnice na posledním jednání odsouhlasili zpracování dokumentace zabývající se stavem komunikací a budov začleněných do bezbariérových tras. „Jedná se o vypracování analýzy bezbariérovosti tras a objektů včetně návrhu řešení bezbariérových autobusových zastávek na daných trasách,“ vysvětlila tisková mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová. Řešení budou v souladu s podmínkami Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Mluvčí radnice dále uvedla, že projektová dokumentace je potřebná pro další práci na záměru Bezbariérového města, který mimo jiné řeší Strategický plán rozvoje Kopřivnice. Ten by měl být schválen na zastupitelstvu města v prosinci.