„V Novém Jičíně existovalo množství šenkovních a cechovních domů, ale jen málokterý si získal jménem vlastníka takovou proslulost, jako tento dům,“ připomíná historik Radek Polách z Muzea Novojičínska. Stavba na dolním předměstí, v lokalitě dnešního autobusového nádraží, kde se nachází rychlé občerstvení a prodejna květin, byla postavena roku 1760. Dům od počátku nesl nad vstupním portálem symboly cechu a rodina Czaplů zde byla vedena jako vlastník ještě na počátku minulého století.„Původní šindelová krytina byla sice brzy nahrazena eternitovou, přesto se dům stal nezbytnou součástí tehdejšího Beethovenringu s číslem popisným 3 (dnešní Sokolovská ulice pozn. red.),“ rozvedl historik.

Ve městě stála ještě počátkem 70. let 20. století, kdy byl zbourán v souvislosti s demolicí bývalé Preisenhammerovy soukenické továrny Lodena a se vznikem autobusového nádraží. Jak však dodal Radek Polách, muzeum má i v dnešní době cenné artefakty připomínající dům Simona Czaply. Jedná se například o sbírku kamenných plastik.

Dolní předměstí, lokalita dnešního autobusového nádraží, kde se nachází rychlé občerstvení a prodejna květin.