Chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří nabízí turistům i okolním obyvatelům mnoho příjemných a klidných zákoutí. Aby mohla být tato krajina dostatečně chráněna, vymýšlejí její správci způsoby, jak nejlépe předejít jejímu zničení. Jednou z cest je i dostatečná a atraktivní výchova mládeže. I proto se správa CHKO Poodří rozhodla pro modernizaci stávajících prostorů, které využívá v záchraná stanice v Bartošovicích.

Návštěvnická centra, Domy přírody, se v současnosti připravují ve všech chráněných krajinných oblastech České republiky. Bylo vytipováno několik měst, kde by se takový projekt mohl realizovat. „Nakonec se ukázalo, že jednoznačně nejlepším místem pro Dům přírody Poodří je bartošovická bývalá fara, dnes Ekocentrum v záchranné stanici v Bartošovicích. Bude se přebudovávat expozice Poodří, interiér i venkovní prostory,“ informoval vedoucí správy CHKO Poodří Ivan Bartoš. Dům přírody bude nesjpíš lehce oddělený od stanice.

Nová koncepce expozice se bude odlišovat od té stávající. Přibudou hlavně interaktivní prvky, které zatraktivní prohlídku. Podobný postup je uplatňován v řadě nových zařízení, které chtějí přitáhnout návštěvníky. „Tady je třeba vychovávat nejen návštěvníky, ale i místní a hlavně děti. Bude to zaměřeno na děti a mládež. Slibujeme si od toho lepší vztah k životnímu prostředí a taky ke chráněné oblasti a vůbec k přírodě a krajině,“ řekl Bartoš s tím, že by chtěli docílit, aby lidé měli nejen zážitek z výletu, ale hlavně aby přemýšleli o tom, co viděli, a co jim bylo řečeno. V budoucnu by Dům přírody Poodří měl sloužit i při výuce přírodopisu a ekologické výchově. „Poodří je taková nudlička a my potřebujeme, aby se obyvatelé v okolí chovali ke krajině šetrně. K nám totiž steče všehno z těch kopců dolů a my tady pak máme všechny vlivy z okolí. Musíme taky chránit krajinu okolo, nejen Poodří, protože všechno z toho okolí nakonec skončí u nás,“ vysvětlil vedoucí. Jistý užitek z toho bude mít i samotná stanice. „Určitě se na to díváme pozitivně. Postrčí to naše aktivity dál, než je tomu v současné době. Rozšíří to možnosti pro návštěvníky například tím, že bude upravena návštěvní doba,“ sdělil zástupce vedoucího stanice Jan Kašinský. „Je to věc, která pro nás bude určitě přínosem,“ uzavřel.

Nápad renovace expozice vznikl na úrovni vedení CHKO v Praze, které má své informace o tom, jak taková ochrana přírody probíhá ve světě. „Nemohli si nevšimnout, že v mnohých parcích jsou takováto návštěvnická střediska. Samozřejmě, i my chceme, aby to bylo na evrospké úrovni, nebude to žádná improvizace,“ slibuje si Bartoš. Dostatečné finanční zajištění, které projekt má, by mělo dopomoci ke kvalitnímu provedení přestaveb.

Otevření nového Domu přírody Poodří se plánuje na květen příštího roku při příležitosti Otevírání Poodří.