„Navíc, protože v jejím případě nejde o druh zařazený mezi zvláště chráněné živočichy a projekt je postaven na monitoringu této kategorie chráněných druhů, které jsou přijaty do našeho zařízení k léčení, rehabilitaci, či odchovu a následné přípravě na vypuštění. Volavku popelavou jsme zatím s pomocí vysílačky ještě nesledovali a tak jsme zvědavi na její další pobyt ve volné přírodě,“ uvádějí na svých webových stránkách novojičínští ochránci přírody.

V projektu monitoringu doposud vypustili jestřába lesního, motáka pochopa, orla křiklavého, čtyři čápy bílé a dva čápy černé. V případě čápů bílých se jednalo o letošní mláďata přijatá k léčení po drobných úrazech, ke kterým přišla po opuštění hnízd.

„Také předmětná volavka měla drobné traumatické zranění. V průběhu září by měli na řadu přijít dva výři velcí a jeden puštík bělavý, kteří se ještě na vypuštění připravují,“ informují členové ČSOP Nový Jičín.