Devadesátiminutová beseda je primárně určena rodičům dospívajících dětí, odborné i laické veřejnosti ale i samotným mladým lidem.

„Délka besedy je samozřejmě orientační, vše se bude odvíjet od zájmu veřejnosti,“ uvedla organizátorka akce Pavla Žáčková, referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Zájemci se od odborníků z Renarkonu dozví, jak poznat závislost, jaké jsou důsledky užívání drog a nové hrozby, které s sebou drogy přinášejí. V neposlední řadě dojde i na konkrétní situaci v Kopřivnici.