Zveme vás na naše další Besedění V cíli. Tentokrát na téma Dakar. Našimi hvězdnými hosty budou pánové Ota Měřinský a Tomáš Tomeček. Akce se koná 24. dubna 2024 od 17 hodin v místě Spolek Katolická beseda v Kopřivnici.