Železobetonová kostra vícepatrového domu a další stavba vznikly v době, kdy OKD budovalo těžní jámy a o šachtách se hovořilo jako o hotové věci. Budovy v části zvané Papratná měly sloužit jako hotelové domy, hovořilo se i o nemocnici a dalším využití. Po roce 1989 ale postupně došlo k zakonzervování Dolu Frenštát a stavby chátraly. Nyní se o nich opět začíná hovořit a jejich problematikou se minulý čtvrtek zabývali i frenštátští zastupitelé na svém zasedání. Měli se rozhodnout, zda schválí Memorandum o spolupráci při likvidaci hotelových domů v lokalitě Papratná.

„Cokoliv, co pomůže něco udělat s hotelovými domy v lokalitě Papratná, bychom měli podpořit. Toto je první krok, byť značně nejistý. Nicméně dialog by mohl vyústit v rozumné řešení, které by bylo ve prospěch krajiny,“ uvedl zastupitel Karel Míček a zároveň nastínil, že majitel staveb, společnost RPG RE Commercial město zjevně potřebuje, protože pouze město může být příjemce dotace, za kterou by vlastník nechal stavby odstranit.

Na tom, že v záležitosti hotelových domů se konečně něco pohnulo, má velkou zásluhu stavební úřad a radní Tom Káňa. Ti postupovali v intencích stavebního zákona. Pokud má vlastník nezkolaudovaný dům, jako jsou ty na Papratné, stavební úřad začne vlastníka uhánět. „Takže šla výzva, aby to vlastník dal do pořádku, jinak se vystavuje nebezpečí penalizace,“ přiblížil situaci starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský a poznamenal, že město vlastníka vyzvalo, aby navrhnul řešení. „Oni nás potřebují, aby budovu odstranili, pro nás je to výhodné, neboť z krajiny zmizí příšera, která je ze statického posudku naprosto nevyhovující,“ poznamenal starosta.

Káňa jako předkladatel uvedl, že financování akce bude z Fondu rozvoje Moravskoslezského kraje a město to nebude stát ani korunu. Město ale bude příjemcem peněz. Na místě by navíc mělo vzniknout centrum pro volnočasové aktivity. „To negativní na věci je, že my jim za peníze státu vyčistíme pozemek, na kterém si oni pak mohou dělat, co chtějí. I toto negativum sebou nese pozitivum, že to zmizí,“ řekl Káňa.

Skutečnost, že OKD něco postavilo a nyní se to zbourá za peníze daňových poplatníků, kritizovalo více zastupitelů. „Chápu, že oni si za státní peníze vyčistí pozemek, ale když si ho nevyčistí, tak to tam může stát dalších dvacet let. Takže byl bych rád, kdybychom to využili,“ upozornil Káňa.

Krátce nato zastupitelé většinou hlasů memorandum o spolupráci přijali.