Město Kopřivnice hodlá vyřešit závažnou problematiku bezdomovectví ve svých ulicích, a proto od druhého ledna zahájí svůj provoz denní centrum pro lidi bez přístřeší, nazvané Racek. „Monitoring ukázal, že bezdomovců je u nás ve městě asi něco kolem padesáti. My bychom jim rádi podali pomocnou ruku a pomohli jim vyřešit jejich problémy, ať už s bydlením, s financemi nebo úřady,“ uvedl člen Občanského sdružení Máš čas Michal Raška, který je duchovním otcem myšlenky denního centra v Kopřivnici.

Nápad jako takový se setkal s velkou podporou veřejnosti, protože ani občanům Kopřivnice se nelíbili – většinou velmi podnapilí – bezdomovci na lavičkách v centru města, parku nebo na autobusovém nádraží.

I přesto se na posledním zasedání zastupitelstva objevily hlasy, které s novým centrem až tak nesouhlasí. „Připomínky, které zazněly, se většinou týkaly obav, aby se k nám do města nezačali sjíždět bezdomovci z okolí. Podle našich informací z jiných podobných zařízení, která již nějakou dobu fungují, se to ale nestává, protože pro tyto lidi není jednoduché dostat se z jednoho města do druhého,“ uvedla v úvodu místostarostka Dagmar Rysová.

Ve škole je nechtějí. Tak kde?

Jako mnohem větší problém se však ukázaly prostory, ve kterých má centrum fungovat. „Jako nejvhodnější se radnici jevil prostor bývalé cvičné kuchyně Základní školy Náměstí, která momentálně není v provozu. Jeho největší výhodou je lokalita mimo bytové domy a také to, že má samostatný vchod, přístupný z venku, z ulice,“ stojí si za svým rozhodnutím město, v čele s místostarostkou Rysovou.

Proti tomu se ale postavilo několik zastupitelů. „Nechceme bezdomovce v historické budově bývalé školy. Víme, že je nutné nějaký prostor pro tyto lidi najít, ale proč zrovna historicky cennou školu?“ Tyto a jim velmi podobné věty létaly vzduchem hned poté, co starosta Kopřivnice Josef Jalůvka vyzval všechny přítomné k diskusi. „Zastupitelé se k tomuto problému sice mohli vyjádřit poprvé, protože projekt zatím procházel jen schvalováním rady, ale na druhé straně jak občané, tak zastupitelé byli o tomto problému včas informováni. O našem záměru se psalo jak v Kopřivnických novinách a Novojičínském deníku, tak byla reportáž na kabelové televizi takže pokud měl někdo nějaké vážné výhrady, měl je radě města předložit dříve,“ sdělila na závěr Rysová s tím, že i přes odpor některých zastupitelů denní centrum Racek v Kopřivnici svůj provoz druhého ledna zahájí.