Chyba, za kterou se platí. I tak by se dala shrnout snaha organizace Fotbal Studénka o to, aby finance, které letos od města dostala a ušetřila, mohla použít na nákup bezpečnějších fotbalových branek. Proti návrhu sportovního klubu vystoupili zastupitelé hned ze dvou důvodů. Tím prvním byl nesouhlas s převodem peněz, druhým, nakonec mnohem důležitějším, byla skutečnost, že žádost byla špatně zformulovaná.

Málokterá debata letošních zastupitelstev byla tak živá a názorově různorodá jako ta, která se v minulém týdnu strhla na zatím posledním zasedání zastupitelů města Studénky. Důvodem slovní přestřelky se staly ušetřené finance a snaha využít je na nákup bezpečnějších fotbalových branek. „Z financí, které jsme od města získali na pronájem sportovišť, částky sto čtyřicet tisíc, se nám podařilo ušetřit dvacet sedm tisíc,“ ujal se hned na začátku druhého bodu slova zastupitel Karel Polák a pokračoval: „Za tyto peníze bychom chtěli zakoupit čtyři kusy takzvaných bezpečných fotbalových branek. Ty jsou vyrobené z hliníku, jsou tudíž lehké a nehrozí u nich žádný úraz.“

Přestože návrh zastupitele Poláka vzápětí podpořily dvě z přítomných zastupitelek, nakonec se vše otočilo. Proti návrhu nejdříve vystoupil předseda sportovní komise a zastupitel v jedné osobě Dušan Matýsek. „Já budu hlasovat proti. Máme nastavená nějaká pravidla na to, jak peníze rozdělovat. Chápu, že je důležité mít zajištěnou bezpečnost dětí, ale osobně to nemám vyřešené z právního pohledu. Je tady tolik sportovních oddílů, že může každý přijít, že chce peníze určené na něco jiného převést jinam,“ nechal se slyšet Matýsek.

Smetení návrhu ze stolu následně podpořil také starosta města Ladislav Honusek. „Já mám ještě jiný problém, a to ten, že nechápu žádost. Mluvilo se o dvaceti sedmi tisících, které zbyly, ale v žádosti předsedy fotbalového klubu mám padesát tisíc. A nikdo mi není schopen zdůvodnit, proč žádají o převedení padesáti tisíc, když jim zůstalo dvacet sedm. To je pro mě nepochopitelné,“ upozornil na chybu v přiložené žádosti starosta Studénky.

I když se zastupitel Polák zprvu snažil odstavec v žádosti, který i přes tvrzení, že klub ušetřil 27 tisíc, žádá po městě převést 50 tisíc, obhájit, nakonec musel uznat, že v žádosti je chyba. „Mysleli jsme to tak, že nám sice zbylo dvacet sedm tisíc, ale že když je nebudeme muset vracet, zbytek do částky padesát tisíc, kterou ty branky stojí, doplatíme,“ dodal Polák na konec.

Přes zamítnutí žádosti vzali zastupitelé problém s bezpečností dětí navštěvujících fotbalový klub v potaz. „I když rada města doporučila zastupitelstvu žádost neschválit, budeme se touto věcí dále zabývat. Na dalším projednání zastupitelstva ale navrhnu, aby o částku, kterou klub vrátí, byla navýšena podpora, kterou klubu v příštím roce poskytneme. Peníze tedy každopádně dostanou, teď na zimu stejně nejsou nové branky prioritou,“ uzavřel dlouhou debatu Honusek.