Celkově se Frenštátu pod Radhoštěm podařilo z dotací získat 23,5 milionu korun na sedm projektů. Peníze přišly z fondů Evropské unie i z programů podpory vyhlášených státem a Moravskoslezským krajem. Získané prostředky pokryjí přibližně 44 procent celkových nákladů všech projektů.

DOTACE NA KOMPOSTÉRY A DALŠÍ AKCE

„Jedná se o pořízení kompostérů pro občany, rekonstrukci objektu na sociální bydlení, snížení energetické náročnosti přístavby radnice, sedmou etapa regenerace panelových sídlišť, regeneraci městské památkové zóny, rekonstrukci automatické stříkačky a přístavbu k požární zbrojnici pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Frenštát pod Radhoštěm,“ upřesnila Iva Vašendová, tisková mluvčí města.

CYKLOSTEZKA LOMNÁ LUBINA

Frenštát pod Radhoštěm také v současné době čeká na vyhodnocení podané žádosti o dotaci u dalšího projektu, kterým je cyklostezka Lomná Lubina.

„Připravujeme i nové projekty. Aktuálně nás čeká podání žádostí o dotaci na první etapu odkanalizování lokality Kopaná, vybudování nových herních prvků v zahradách všech mateřských škol ve městě a vybudování zelených učeben na obou základních školách,“ uvedla Alena Hlaváčová, referentka dotačních projektů odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Dalšími projekty, u kterých se předpokládá v průběhu roku 2018 podání žádosti o dotaci, jsou čtvrtá a pátá etapa regenerace panelových sídlišť, vybudování polytechnické učebny v Centru volného času ASTRA a další část regenerace městské památkové zóny.

Frenštátští rovněž pravidelně každoročně podávají žádosti o dotace do vyhlašovaných dotačních programů, mezi něž patří žádosti na neinvestiční akce ve sféře kultury, sociální oblasti, preventivní péče, cestovního ruchu. „Konkrétně se jedná například o žádosti o dotaci na hudební festivaly, služby sociální prevence či zkvalitňování a rozšiřování služeb turistického informačního centra,“ uzavřela mluvčí Iva Vašendová.