BÍLOVEC (vru) – Bílovečtí obyvatelé mají možnost, vznášet dotazy oficiálně, a to buďto dopisem, elektronickou poštou nebo ústně na kompetentní pracovníky úřadu. Pomocí diskusního fóra, jak je tomu například ve Studénce, však radnice nepodporuje. „Domníváme se, že anonymní diskusní fóra nepatří na stránky měst. Jsme správní instituce, která poskytuje informace, nebrání se diskusím, pořádáme veřejné schůze s občany a odpovídáme na jejich podněty. Nicméně se prozatím domníváme, že na webové stránky státní správy nebo samosprávy patří informace, které jsou korektní,“ přiblížil situaci tajemník Městského úřadu v Bílovci Rostislav Musila.
Jedním z důvodů, proč radnice diskusní fórum spustit nechce, jsou i možné rasistické výpady proti některým obyvatelům a neslušné příspěvky. „Pokud chtějí občané dbát o blaho obce, neměli by vystupovat anonymně, ale podněty jednoznačně adresovat a podepsat,“ dodal Musila s tím, že i historie prokázala negativní vliv anonymních podnětů.
Jestli se tedy na stránkách fórum či vzkazník rozjede, ukáže čas. Možná to ale není až taková hudba budoucnosti, jak by se mohlo zdát. „Může se stát cokoli, jsme samospráva a blíží se volby, takže může vzniknout nový trend, nové vedení, keré bude prosazovat něco jiného,“ nastínil tajemník.