Finanční obnos ve výši 543 296 korun, jenž se k ocenění váže, město využije na provozování služby Senior taxi i na další projekty zaměřené na podporu rodin a seniorů.

Do soutěže se přihlásilo 82 obcí a měst, oceněno bylo 32 subjektů. Bílovec byl mezi 4 oceněnými v kategorii obcí od 5 do 18 tisíc obyvatel. „Organizátory soutěže oslovily projekty, které jsme v žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace uvedli. Jde o aktivity, které jsou součástí komunitního plánu města, patří k jeho dlouhodobým cílům a soustřeďují se na podporu aktivit posilujících mezigenerační soudržnost,“ konstatuje místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová a děkuje všem, kteří se na zpracování podkladů nezbytných k zapojení do soutěže podíleli.

K zmíněným projektům a aktivitám města podle jejích slov v první řadě patří Senior taxi. „V roce 2022, kdy přepravce ujel 27 017 km, představovaly náklady na tuto službu částku 435 789 korun. Senior taxi chce město provozovat i nadále, nyní k tomu může využít finanční dotaci spojenou s oceněním. Podpořit chceme také bílovecké organizace, které se věnují seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, i osvětové a preventivní aktivity konající se na území města,“ pokračuje místostarostka. „Jde například o kurzy vaření a kurzy rozvoje počítačové gramotnosti seniorů,“ konkretizuje.

Další plány? „Soustředit se chceme rovněž na zvyšování povědomí rodin s dětmi a seniorů o historii našeho města a zdarma nabídnout komentované prohlídky o historii města a edukační aktivity ve středověkém podzemí zámku a kostelní věži sv. Mikuláše v Bílovci. Jedná se o preventivní a podpůrná opatření, která přispívají k bezproblémovému fungování rodin i komunity, posilují stabilitu a soudržnost rodin a zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy. Cílem všech zmíněných aktivit je stmelování rodin napříč generacemi,“ uzavírá Tereza Grabcová Hozová s tím, že z dotace budou podpořeny i příměstské tábory, které se v letních měsících těší velké oblibě.