Dům z konce 19. století byl v minulém volebním období, přesněji v polovině roku 2022, určen k demolici. Na tu město dokonce získalo ze Státního fondu podpory investic v rámci Programu Brownfieldy dotaci ve výši zhruba dva miliony korun. Ale má to háček. Většina občanů Lubojat o plánované demolici nevěděla. V květnu 2022 se sice na toto téma v obci uskutečnila veřejná schůze, ale té se zúčastnilo jen sedmnáct občanů Lubojat.

Vůz před renovací
Prototyp Tatry 201 nalezen, celá desetiletí se ukrýval u Jandy v garáži

„O demolici pro obec historicky významného objektu rozhodl tehdejší osadní výbor s vedením města bez širší diskuse s občany,“ konstatuje starosta Bílovce Martin Holub, který si cení toho, že se lidé v Lubojatech semkli a rozhodli se budovu bránit. O to víc, že podle znaleckých posudků není k demolici žádný vážný důvod.

Dům č. p. 58 z konce 19. století, Bílovec, Lubojaty.Dům č. p. 58 z konce 19. století, Bílovec, Lubojaty.Zdroj: se svolením města Bílovec

„Mimochodem, z 26 žádostí o dotaci z Programu Brownfieldy schválených v loňském roce většina směřovala na rekonstrukce, výstavby a revitalizace. Jen ve třech případech se žádost týkala demolice. A mezi nimi byly právě Lubojaty, obec, kde v současné době není restaurace ani kulturní dům a lidé se nemají kde scházet a společensky žít,“ dodává starosta.

Ivana Figarová z nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín s pacientkou Pavlínou Buchtovou.
Specialita nemocnice v Novém Jičíně. Noční dialýza pacientů

Osadní výbor v září oslovil obyvatele Lubojat anketní otázkou týkající se dalšího osudu budovy. Do ankety se zapojilo 223 z 423 obyvatel obce. Pro zachování objektu č. p. 58 bylo 150 občanů (67 procent), pro demolici 49 (22 procent) a 24 občanů (11 procent) si nebylo odpovědí jisto.

„Zbourat budovu je jistě levnější varianta než se pustit do rekonstrukce. Nicméně ne vždy platí, že to levnější řešení je nejlepší. Je žádoucí mít v centru obce, jejíž obyvatelé tráví čas na vlastních zahradách, malý parčík s udržitelností deset let? Navíc parčík vedle hlavní komunikace a s hnízdem na kontejnery v dosahu?“ ptá se místostarostka obce Tereza Grabcová Hozová.

Dům č. p. 58 k historii Bílovce patří

„Z dlouhodobého hlediska vnímám tuto variantu jako nešťastnou. Je potřeba si uvědomit, že se bavíme o budově občanské vybavenosti. Život v každé obci je také o setkávání, vzájemné inspiraci a kulturním rozvoji. Budova má strategickou polohu v centru obce – v minulosti se tady konaly různé veřejné kulturní akce, soukromé oslavy, dříve zde sídlila pobočka knihovny, pošty Partners, scházel se zde osadní výbor,“ nastiňuje význam objektu pro Lubojaty. „Považuji za důležité podporovat rozvoj místních částí a jednou z cest je mimo jiné zachovat, pokud je to možné, místa spojená s naší historií,“ dodává místostarostka.

Volební štáb Pirátské strany, 3. října 2020 v Ostravě. Zuzana Klusová.
Moravskoslezská pirátka Zuzana Klusová čelí sexistickým útokům kvůli kandidátce

Dům č. p. 58 k historii Lubojat určitě patří. Postaven byl koncem 19. století a v prvních desetiletích 20. století zde byl vyhlášený zájezdní hostinec. Ale ještě větší význam má pro historii jednotlivých rodin. Mnozí občané vzpomínají, jak se zde konaly plesy, besedy a výstavy, jiní se zase pamatují, jak se tady hrálo divadlo nebo byli vítáni noví občánci.

Občané už svůj názor vyjádřili v nedávné anketě. Konečné rozhodnutí o dalším osudu budovy osadního výboru v Lubojatech padne ve středu 20. září na jednání Zastupitelstva města Bílovce. Pokud zastupitelé odhlasují zachování objektu, bude třeba v první řadě nechat zpracovat projekt, který by měl kromě technického stavu budovy řešit i změnu dispozice tak, aby odpovídala současným potřebám pro malá kulturní centra. Samotná rekonstrukce by pak měla probíhat na etapy.

K TÉMATU

Názor na bourání domu členky osadního výboru Lubojaty 

Vážení spoluobčané,

jako stávají členka osadního výboru v Lubojatech a občanka obce Lubojaty, kde žiju od svého narození, jsem se nakonec rozhodla i já napsat a zveřejnit svůj názor k demolici budovy osadního výboru v naší obci.

Přijedete-li do centra naší obce, uvitá vás pohled na rozbité chodníky poskládané ze starých vyřazených dlaždic a obrubníků, jejichž stav je rok od roku horší. Další je stará budova osadního výboru, která má nulovou historickou hodnotu. Následuje nevzhledná obitá zídka u zastávky, naproti pomalu trávou zarůstající chodník u obchodu. Tak bychom mohli pokračovat dále – rozpadající zídka plotu u kostela, špatné chodníky na hřbitově, fara, která co nevidět spadne – katastrofální stav (tady je ovšem už jiný majitel). Za mě, opravdu velmi škaredá „náves“ a místa v obci. Peníze na opravy jsou tedy potřeba všude, kam se podíváte.

Vrátím se k budově osadního výboru. Před 13 lety byl proveden statický posudek, již tenkrát byla navržena kompletní rekonstrukce. Od té doby uběhlo mnoho let a stav budovy se značně zhoršil. V letech 2019 a 2020 byl odhad rekonstrukce 16 až 18 milionů korun. Uběhly další čtyři roky a ceny se několikanásobně zvedly. Položme si tedy otázku – investuje se zde někdy tolik peněz? V současné době je budova OV vyklizena a prázdná, pošta je v budově požární zbrojnice, knihovna byla přestěhována do školy a poté pro nezájem zrušena i tam, rozhlasová ústředna není potřeba, rozhlas funguje přes mobilní telefon. Veřejný internet dnes nepotřebujeme, každá domácnost má internet doma. Přednášky ani výstavy se zde možná dvacet lety nepořádaly, kroužky máme v Bílovci, pro školní besídku máme školu, a tak bychom mohli pokračovat pořád dál. Myslím si, že 60 procent našich občanů se ani nezapojuje do veřejného života v obci. A vždy a všude se musí najít dobrovolníci, kteří obětují svůj volný čas bez nároku na honorář, aby uspořádali program pro ty ostatní. A na těch ostatních je, aby se pořádaných akcí také zúčastnili.

Dům č. p. 58 z konce 19. století, Bílovec, Lubojaty.Dům č. p. 58 z konce 19. století, Bílovec, Lubojaty.Zdroj: se svolením města Bílovec

A co bylo tedy původně v plánu? Po demolici by vznikl krásný, velký a čistý pozemek, na jehož místě je plánován parčík s několika stromy (jeden bude trvale sloužit jako vánoční), hrací prvky pro děti, opravené a schované stání pro kontejnery na odpad, informační tabule. Toto byl prvotní návrh, ale může zde na základě spolupráce s občany vyrůst cokoliv – pakovací místo, odpočivadlo pro cyklisty, nápadům se meze nekladou. Někteří parčík nechtějí, protože mají za to, že máme zahrádky. Ano, to je také pravda, ale jak jsem již výše uvedla, může zde vzniknout opravdu cokoliv pěkného namísto staré budovy bez historické hodnoty, navíc dispozičně špatně umístěné. Lubojaty potřebuji místo, kde se budou lidé setkávat. Zatím takové místo nemáme, ale stačí dokončit opravu jedné budovy a místo je tady.

V minulosti byla budova OV spojena s různými akcemi, pěkné je zavzpomínat, nezapomenout na generace minulé, ale je rovněž třeba reálně zvážit celou situaci – obrovské peníze na opravu, další na udržování chodu (elektřina, voda, plyn, úklid aj.).

A co říci na závěr? Za mě demolice ANO. Za krásnější, upravené a moderní centrum obce. Za takové centrum obce, jaké mají všude jinde kolem nás.

Dana Kunovská, Osadní výbor Lubojaty