Další rekonstrukce zámku, renovace památníku s kašnou na náměstí, oprava budovy Besedy, azylového domu i chodníků. To vše má letos v plánu v Bílovci zrealizovat místní radnice. Jednou z větších investic bude vybudování nového moderního bydlení pro pracující rodiny s nízkými příjmy v Opavské ulici.

Jak uvedl starosta Bílovce Pavel Mrva, rekonstrukci azylového domu právě připravují. „Díky investici ve výši sedmi milionů korun, z toho devadesát procent tvoří státní dotace na podporu sociálního bydlení, zde ještě letos vznikne šest samostatných moderních bytů. Cílovou skupinou jsou rodiny, v nichž alespoň jeden z manželů pracuje, ale celkově v příjmech nepřekročí polovinu průměrné mzdy ve státě,“ vysvětlil Pavel Mrva a dále pokračoval: „Zároveň žádáme o dotaci na opravu Kamenáče, kde v současné době žijí občané, kteří řeší svůj aktuální bytový problém, a rovněž dosahují velmi nízkých příjmů nebo jsou vedeni na Úřadu práce České republiky.“

Další významná akce se bude týkat památníku Vincenta Havla nacházejícím se na Slezském náměstí. Ten se dočká renovace, včetně obnovy vodního prvku v kašně.

„Z dotace z Ministerstva kultury České republiky jsme získali téměř dva miliony korun nejen na tento projekt, ale i na dokončení východní a jihozápadní fasády zámku,“ upřesnil starosta s tím, že investovat hodlají také do osvětlení v památkové zóně. Podle něj by měla investice ve výši zhruba jednoho milionu korun přispět ke zvýšení bezpečnosti v této části města a zároveň ke snížení nákladů na energii.

Dále město chystá rekonstrukci objektu Besedy. V tomto případě půjde o novou fasádu a opravu interiéru v hodnotě pěti milionů korun.

V Bílovci však nezapomínají ani na chodce. Rozsáhlou rekonstrukci za zhruba šest milionů korun čeká například ulici 1. máje. „Tato investice je v plánu už od roku 2010. Jsme rádi, že se ji letos konečně podaří zrealizovat a občané se konečně dočkají důstojného přístupu ke svým domovům,“ těší bíloveckou místostarostku Sylvu Kováčikovou.

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY

„Kromě toho v současné době čekáme na schválení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků. Pokud budeme úspěšní, můžeme získat až 85 procent z celkových nákladů ve výši pěti milionů korun na jejich bezbariérovou úpravu,“ doplnila místostarostka s tím, že souběžně bude opravena také komunikace v ulici Čs. armády, a to konkrétně v úseku od Komenského ulice směrem k centru.

Městu v tomto případě pomůže finanční injekce z Moravskoslezského kraje ve výši 1,75 milionu korun. Tato stavba navazuje podle slov Sylvy Kováčikové na aktuálně probíhající celkovou rekonstrukci autobusového nádraží.

NOVÁ EXPOZICE HISTORIE MĚSTA

To však ještě z investičních akcí není zdaleka vše. Město má dále v plánu například opravit městské schody nebo připravit expozici historie města v podzemí zámku. „Na realizaci tohoto záměru již byla podána žádost o dotaci z programu Česko-slovenské spolupráce společně s obcí Veličnou a za podpory památkových ústavů obou států,“ prozradila k projektu místostarostka Kováčiková.

Starosta Pavel Mrva ještě dodal, že má Bílovec připraveno daleko více projektů, problém je ale v tom, že jejich objem přesahuje jak možnosti rozpočtu města, tak i personální kapacitu úřadu. „Velký zásobník investičních akcí je tedy nachystán i pro následující období,“ uzavřela mluvčí města Šárka Seidlerová.