„Tato lokalita v současné době slouží k výraznému zkrácení cesty pro pěší ve směru do centra města z ulice Pod strání. V roce 2017 si město nechalo zpracovat studii na možné lepší využití tohoto prostoru. S ohledem na provedenou sanaci při nápravě nepovedené rekonstrukce bývalého koupaliště zde není možné realizovat žádné stavby více než půl metru pod úroveň terénu,“ informuje bílovecká radnice.

Finální návrh tak počítá s relaxační zónou pro všechny generace. Letos se připravila projektová dokumentace první etapy revitalizace. Ta počítá s vybudováním chodníků a čtyř parkovacích míst. Větší počet znemožňuje přítomnost vysokého napětí. „V příštím roce je již počítáno s realizací a přípravnou fází pro druhou etapu – vybavení relaxační plochy. Věříme, že vybudování tohoto zákoutí zkulturní nejen průchod pro pěší, ale stane se i součástí příjemného zastavení se na procházce naším městem,“ doplňuje dále radnice.