Před koncem roku se v Bílovci investuje o sto šest. Odstartovalo tam, nebo bude v nejbližší době zahájeno, hned několik investičních činností. Zřejmě největší akcí, která ve městě probíhá už od září, je projekt s názvem Snížení energetické náročnosti budovy domu s pečovatelskou službou (DPS) v Bílovci.

První část prací, konkrétně zateplení objektu a výměna všech oken a balkónových dveří, byla zahájena v září letošního roku. Celkové náklady na tento díl oprav se vyšplhaly na 7,1 milionu korun. Druhá část této nákladné akce začne v listopadu a je spojená s výměnou tepelného čerpadla. Náklady na instalaci čerpadla jsou vyčísleny na 2,7 milionu korun.

Hotovo by mělo být na konci letošního roku. „V DPS v Bílovci je celkem devadesát čtyři bytů a žije zde sto sedm obyvatel. Ke zlepšení komfortu obyvatel objektu dochází mimo jiné i k postupné výměně kuchyňských linek," informoval o dalších pracích v budově starosta města Petr Klimek.

Dotace pomáhají zvelebovat město

V listopadu začnou také práce na budově Základní školy Wolkerova. „Předmětem oprav je výměna oken a dveří, zateplení objektu a výměna otopných těles, včetně výměny termostatických ventilů," přiblížil průběh renovace školy bílovecký starosta s tím, že to bude stát čtyři miliony korun. Ve škole probíhá výuka žáků se specifickými potřebami již od roku 1980. V současné době ji navštěvuje 30 dětí.

Regenerace se dočkal také místní hřbitov, což jistě ocení všichni jeho návštěvníci nejen teď o Dušičkách. Obnova ploch zeleně začala v říjnu a ještě zdaleka není u konce.

„Letos ještě plánujeme odstranění nevhodných dřevin, přípravu záhonů, výsadbu kontejnerových rostlin, založení trávníku, kácení poškozených stromů a odstranění pařezů," vyjmenoval část plánů Petr Klimek a dodal, že v příštím roce bude následovat údržba stromů, keřových skupin a trávníkových ploch. Do hřbitova bude investováno celkem 1,2 milionu korun.

Poslední velkou akcí, která rovněž začala minulý měsíc, je rekonstrukce parku Střelnice. Náletové stromy a keře budou postupně prořezány, některé stromy budou ošetřeny a jiné zase úplně pokáceny. Dále chce město na Střelnici založit nové záhony, vysadit nové keře a stromy nebo frézovat pařezy a ořezy. Na jaře přijde na řadu založení trávníku a údržba celého parku.

„Realizace tohoto projektu bude stát 1,1 milionu korun," řekl starosta Bílovce s tím, že všechny projekty jsou spolufinancovány z Operačního programu Životní prostředí.

Výše podpory činí 90 procent uznatelných nákladů projektu.