Obyvatelé Bílovce se mohou těšit z upravených parků na Slezském náměstí a v blízkosti sídliště na Beskydské ulici. Dalším projektem, který se podařilo zdárně ukončit je také Realizace úspor energie v Mateřské škole na Wolkerově ulici v Bílovci. Na budově bylo provedeno zateplení obvodových stěn, výměna otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce.

Delegace, složená ze zástupců města, si nejprve prohlédla park pod kostelem svatého Mikuláše na Slezském náměstí. Kritiky se dočkal zejména trávník okolo parčíku, který byl místy plný hluchých míst a plevele. „U té zelené plochy, tam kde je tráva, si musím prověřit, jaký byl předmět dodávky zboží. Sice vím, že pýr a plevel je takřka nezničitelný, nicméně se mi zdálo, že je ho tam příliš na to, že by tam měl být nový trávník,“ podotkla starostka Bílovce Sylva Kováčiková.

Druhou štací byla pro skupiny lokalita u bytových domů na Beskydské ulici, kde se podařilo regenerovat původně nevyužitou plochu za domy. „Do budoucna bych velmi ráda, kdyby se tam umístilo také dětské hřiště. Projekt už máme a teď je to jen otázka toho, jestli se nám podaří na akci získat finanční zdroje z venku,“ vysvětlila starostka. Tato lokalita však také úplně neuspokojila představy vedení. Estetický chodníček, vystlaný hladkými oblázky neprošel praktickým cítěním skupiny. „Domnívám se, že nebyl zvolen vhodný povrch chodníčku, protože balvánky nejsou moc praktické pro chození. Možná kdyby byl zvolen drobnější kámen, asi by to bylo vhodnější. Ještě se k tomu vrátíme na poradách,“ komentovala starostka a zároveň dodala, že na obou lokalitách došlo k velkému zlepšení oproti minulému stavu. Regenerace parků byla spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR.

Kontrolou a slavnostním uvedení do provozu prošla také budova mateřské školy na Wolkerově ulici. Už od prvního pohledu jsou na ní znát velké změny. „Máme nová okna, budova a střešní konstrukce je zateplená. Jsme spokojení, je tady teplo a dokonce nám vyměnili i parapety. Dětem se nová barevná fasáda moc líbí,“ potvrdila Květuše Kniezková, vedoucí učitelka mateřské školy. Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR.