„Součástí žádosti je projektová dokumentace, na jejíž zpracování obdrželo město Bílovec dotaci z Moravskoslezského kraje,“ uvedla starostka Bílovce Sylva Kováčiková.

V rámci uvedené akce by město mělo nechat zateplit obvodové pláště budov, provést výměny oken a zateplení střešního pláště budov. „Radiátory budou osazeny termoregulačními ventily, v rámci úspor budou také použita tepelná čerpadla,“ doplnila starostka s tím, že navrhovaný způsob zajištění úspor energie vyplynul ze zpracovaných energetických auditů a podmínek pro přiznání dotace. Tu fond poskytne pouze v případě, že budova po realizaci úsporných opatření bude splňovat energetickou náročnost skupiny B.

Město počítá s celkovými náklady ve výši více než 28 milionů korun u základní školy, přes sedm milionů mají stát práce na školce. Město může získat dotaci až do výše 85 procent uznatelných nákladů z fondů EU a ve výši pěti procent uznatelných nákladů ze Státního fondu životního prostředí. Zbytek uhradí ze svých zdrojů.