Studentky Střední ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce prováděly v červnu v bílovecké nemocnici sociologický výzkum, jak pacienti nemocnice hodnotí kvalitu a míru poskytovaných služeb. Průzkumu se zúčastnilo 73 hospitalizo­vaných a 97 pacientů chirurgických a interních ambulancí.

Z výzkumu vyplynulo, že většina dotazovaných respondentů je se službami na odděleních spokojena a nic jim nechybí. Ostatní by přivítali kadeřníka, rozvoz novina časopisů, knihovnu, televizi, lepší pitný režim a mimo jiné i program, jenž by jim pomohl vyplnit volný čas.

Předmětem dotazníku byla také strava, podávaná v nemocnici. Jako výbornou ji hodnotilo 38% respondentů a jen 4% jako nedostatečnou, stěžujíce si především na nedostatek ovoce a zeleniny. „Na druhé straně si někteří pochvalují polévky a stravu hodnotí jako domácí,“ informovala tisková mluvčí bílovecké nemocnice Marie Dlabalová.

Téměř 77% dotázaných hodnotí chování zdravotnického personálu na jedničku. Lékařům i sestrám v ambulancích by stejnou známku dalo 61% respondentů. Polovina účastníků průzkumu je však nespokojena s čekací dobou. „Většina se cítí v nemocnici dobře, dostatečně se v ní orientuje, chválí čistotu a množství zeleně, ale někteří hodnotí vnitřní vybavení čekáren jako zastaralé,“ dodala Dlabalová. Pacienti by podle výsledků sociologického průzkumu uvítali lepší vybavení čekáren a také lékárnu v nemocnici.

Ředitel nemocnice Martin Rais byl s výsledky obeznámen a podle něj, splnil průzkum svůj účel. „Některá přání jsou reálná a dají se v brzké době realizovat, například vybavit čekárny videem, či televizí, veselejšími obrázky a květinami. Plánujeme otevření lékárny a zvažujeme také zřízení bufetu,“ uvedl Rais s tím, že toto je úkolem vedoucího managementu nemocnice, aby z námětů pacientů vybral potřebné projekty. „Horší to ale bude s přáním rozšířit a omladit personál. Kvalitní zdravotnický personál se nezískává snadno, i když se snažíme a provádíme také nábory na školách,“ uzavřel ředitel.

Průzkum se bude v příštím roce opakovat. Konkrétní a podrobné vyhodnocení otázek a odpovědí bude k dispozici na internetových stránkách nemocnice www.nvb.cz začátkem září.