Celý systém je vzájemně propojený a obsahuje kromě nového rentgenu i ultrazvuk a takzvané C-rameno, které je umístěno na operačních sálech. Nemocnice tak může snadněji komunikovat mezi jednotlivými ordinacemi, ale také s jinými zařízeními. Původní vybavení bylo poruchové, docházelo k výpadkům přístrojů a během jejich oprav se musela pozastavit činnost oddělení.

Slavnostního otevření nového moderního rentgenu se zúčastnilo mnoho hostů. Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal ve svém úvodním proslovu řekl: „Pro Bílovec je nový rentgen takovým čtvrtým milníkem v poslední době. Prvním bylo to, že se postavily operační sály, které jsou ještě pořád nejmodernější v kraji. Potom to byl vznik akciové společnosti, což beru jako velké plus pro nemocnici.

Dneska je to instalace digitálního rentgenu. A ten čtvrtý, ten nás ještě čeká. Věřím, že se nám podaří opravit objekt nemocnice, to znamená zateplit ho a vyměnit okna. Ještě chceme přestěhovat rehabilitaci, to však v příštím roce." Od doby, kdy nemocnice získala dotaci, až ke slavnostnímu otevření uběhly téměř tři roky. Sestřičky si však nové zařízení pochvalují.

Vše se zjednodušilo

„Všechny snímky jsou zpracovány digitálně, už se nemusí vyvolávat a dají se snadněji archivovat. Lze je v počítači zvětšit, a když je pacient špatně natočený, hned to vidíme. Je to všechno rychlejší," vyjmenovala výhody nového rentgenu jedna z nich. Také pro pacienty bude nový rentgen posunem v kvalitě služeb. Celkové náklady na pořízení nových přístrojů se vyšplhaly na dvanáct milionů korun. Nemocnice dostala dotaci jedenáct milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný připomněl ještě pátý milník, který se v této chvíli připravuje. „Jedná se o výzvu do oblasti následné péče. Otvírají se teď Švýcarské fondy, v říjnu bude vypsána výzva, bude tam určitý balík peněz, který se pro tuto nemocnici dá využít," dodal.

Simona Mikšová