Bílovec má za sebou další úspěšné projekty, které schválila Regionální rada Moravskoslezsko, a může se pustit do jejich realizace za vydatné podpory z evropských fondů. Jen letos dojde například na rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství v Městské památkové zóně města, rekonstrukci věže kostela svatého Mikuláše a obnovení fasády a obměny okolí lázeňského centra Modrá laguna.

Ale zpátky k centru. Předmětem projektu je I. etapa rekonstrukce, která zahrnuje ulice Pivovarskou, Zámeckou, Valovou, spojnici ulic Pivovarskou a Slezské náměstí a zpevněné plochy v parku u muzea. „V rámci rekonstrukce a modernizace těchto ulic bude zrekonstruován povrch komunikací, vybudovány chodníky, provedeny sadové úpravy a výsadba zeleně, vyznačeno devatenáct podélných parkovacích stání na ulici Pivovarská a dvanáct podélných parkovacích stání na ulici Valová. Bude pořízen a instalován nový mobiliář – lavičky,“ uvedl starosta Bílovce Petr Klimek.

Město chce tímto projektem zatraktivnit městskou památkovou zónu a zároveň vytvořit promenádní prstenec kolem náměstí doplněný lavičkami a zelení. „Celou akcí dojde bezesporu ke zvýšení bezpečnosti provozu v úzkých profilech ulic a ke zklidnění dopravního provozu, který zabezpečí nové příčné prahy,“ uzavřel starosta.

V současnosti soupeří moravskoslezská města o 290 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jsou to poslední evropské peníze do roku 2013, jež mohou města získat na modernizaci škol, sportovních areálu a občanskou vybavenost. Objem finančního obnosu se však může ještě navýšit o několik desítek milionů korun, které se ušetřili při realizaci podpořených projektů v minulých letech.