Studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci se již učí ve třech zcela modernizovaných učebnách. Jedná se o učebnu informatiky a výpočetní techniky (IVT), multimediální učebnu a jazykovou učebnu. Škola tak pokračuje ve svém projektu Modernizace učeben podporující využití nových forem vzdělávání, včetně e-learningu.

Gymnáziu se podařilo získat podporu z fondu Evropské unie ve výši 3 466 676 korun. Další peníze však muselo přispět z vlastních zdrojů.
Co tato modernizace znamená v praxi? Studenti i pedagogové budou moct využívat 52 nových počítačů, 3 notebooky, 2 interaktivní tabule, 2 projektory, 2 vizualizéry, 2 multifunkční laserové tiskárny, dva tablety a další zařízení pro moderní výuku jazyků pro šestnáct žáků. Kromě toho se podařilo škole zakoupit nový nábytek a koberce. Učebny IVT a multimediální jsou navíc klimatizovány. „Je velmi pravděpodobné, že mnoho takových učeben v Moravskoslezském kraji nenajdeme. Podle vyjádření našich absolventů, kteří se k nám vracejí například na pedagogické praxe, jsme vybaveni lépe než leckterá vysoká škola,“ přiblížil Vít Schindler, profesor gymnázia.

Každá učebna je něčím výjimečná. Například v multimediální má každý student svůj počítač, IP kamera tam také umožňuje on-line přenosy výuky přes internet. To znamená, že záznamy z hodin mohou využívat například budoucí pedagogové při studiu. Jazyková učebna má také svou specialitu. Nachází se v ní jazyková laboratoř Symposium Live. „Jsme teprve druhá střední škola v Moravskoslezském kraji, která je touto laboratoří vybavena,“ dodal Schindler s tím, že tato učebna disponuje technikou, jež umožňuje videokonference.

Nové prostředí s sebou přináší i nové možnosti ve výuce. Tomu se musí přizpůsobit hlavně profesoři. „Musejí si připravit nové materiály a upravit ty stávající. Je taky nutné pedagogy proškolit, aby mohli nová zařízení řádně obsluhovat, po technické stránce,“ uzavřel profesor. Velká část pedagogů už prošla školícím programem k obsluze interaktivních tabulí.

Gymnázium nehodlá ustat v úsilí při získávání dotací z evropských fondů. Do budoucna by chtělo zažádat o grant například na vytvoření studovny v prostorách školy.