Opravy se nedočkají jen fasády zámku směrem do nádvoří, pět pískovcových portálů a vrata, ale také všech pět erbů, které se na fasádě bíloveckého zámku nacházejí.

„Po opravě fasády na části objektu od nádvoří je plánována rekonstrukce plochy samotného nádvoří, která bude spočívat v odkrytí původní valounkové dlažby, která se schovává pod betonovými panely," sdělila nové informace Marie Velká z bíloveckého městského úřadu. Těchto oprav se však zámek dočká až příští rok, a to v případě, že je podpoří dotace.

Opravy za milion

Náklady na stávající projekt se pohybují kolem jednoho milionu korun. Čtyři sta tisíc korun z této částky pomůže financovat dotace z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky díky programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací.

Po dobu rekonstrukce fasády je zámek přístupný veřejnosti pouze o sobotách a nedělích.

„Bílovecký zámek byl postaven v letech 1576 až 1595. Od roku 1648 byli majitelé našeho panství Sedlnitztí z Choltic, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Skutečnou pohromou byl požár na konci druhé světové války, kdy zámek téměř vyhořel. Po opravě byl využíván jako sklad léčiv a Slezský zemský archiv," přiblížila pohnutou historii Marie Velká.

Archiv v zámku sídlil až do roku 2007, jeho prostory však byly pro milovníky historie uzavřeny. Od velikonočních svátků v roce 2003 však začal být zámek veřejnosti příležitostně zpřístupňován při zvláštních událostech, jako byly jarmarky či Dny města.

Zásluhu na oživení historické památky nese Zdeněk Pilich, který tam také před deseti lety zorganizoval výstavu věnovanou myslivosti.

„Od roku 2010 začal zámek ožívat zásluhou současného kastelána Eduarda Valeše, který si objekt od města převzal do bezplatné výpůjčky a stal se organizátorem výstav a spolupořadatelem kulturních akcí," ocenila Marie Velká.

Anna Macíčková