Díky analýze neziskové společnosti ASEKOL vyšlo najevo, kolik obyvatelé města prostřednictvím recyklace ušetřili elektřiny, litrů ropy, vody a primárních surovin. Během minulého roku odevzdali obyvatelé Bílovce 503 televizí a 295 monitorů. Tímto uspořili 118 570 kWh elektřiny, 2 353 litrů ropy, 598 050 kubíků vody a 5 304 tun primárních surovin.

Mimo to se podařilo snížit emise skleníkových plynů o 31,66 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 121 tun.

Pro představu: Užívaný osobní automobil ročně vyprodukuje 2 tuny skleníkových plynů. Co se týče elektřiny, spotřebuje jedna čtyřčlenná domácnost ročně 2,2 MWh elektrické energie.