Pytle lze odevzdat přímo na sběrném dvoře v pondělí mezi 8. a 11. hodinou, ve středu mezi 14. a 17. hodinou a v sobotu mezi 8. a 11. hodinou a nebo na jednotlivých sběrných stanovištích na tříděný odpad. Sběr bude probíhat od čtvrtku od 12 hodin do pátku 10 hodin. Pytle budou vyváženy každý pátek.

Službu poskytuje firma Slumbi, která ve městě zastupuje technické služby. „Důvodem zavedení nového druhu sběru tříděného odpadu je snaha města zvýšit množství vytříděného plastu, a tím i zvýšit příjmy do rozpočtu města, které nám poskytuje firma EKO-KOM právě za hmotnost a výtěžnost vytříděného odpadu z odpadu komunálního,“ vysvětlil starosta města Petr Klimek.

Tuto službu by Bílovec chtěl ještě ještě v tomto roce rozšířit o svoz vytříděného odpadu od všech domů a bytů na území města. „Chceme naše občany motivovat ke třídění a zároveň vylepšit poskytované služby. Rádi bychom proto v letošním roce zavedli systém finanční bonifikace ve prospěch těch občanů, kteří odpad třídí,“ uzavřel Petr Klimek.