Kolem domku na hranici Velkých Albrechtic a Bílovce bylo v sobotu dopoledne pořádně rušno. „Při zatápění ve sklepě, kde bylo nahromaděno větší množství hořlavého materiálu, uskladněného v rozporu s předpisy o požární ochraně, došlo k zahoření tohoto materiálu a osoba, která se nacházela ve sklepě, se už nestihla z toho sklepa evakuovat,“ popsal situaci Tomáš Fešar, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovec.

Hasiči vyrazili dveře a s dýchacími přístroji seběhli do sklepa, k němuž si nejprve museli udělat cestu odklizením stolu a dalších předmětů. Jedním z nich byla i tlaková láhev, kterou museli vynést a ochlazovat. Po chvíli se dvojice hasičů objevila zpátky na zahradě domu i postavou, které hned poskytli první pomoc, včetně umělého dýchání. Mezitím další hasiči zahájili odvětrávání domu a jejich kolegové se po požárním žebříku pustili do prvního patra, kde zůstala uvězněna další osoba. I tu se po chvíli podařilo snést po žebříku dolů.

Vše vypadalo chvílemi docela dramaticky, až na to tempo. Nikdo neběhal, nespěchal, spíše postupoval uváženě. Spěchat totiž nebyl důvod. Postavy nebyly skutečné, ale figuríny, a dým z ohně nahradila zapálená dýmovnice. Zákrok totiž bílovečtí hasiči jen nacvičovali a starý dům, ve kterém se odehrál, patří jednomu jejich kolegovi, který jej poskytl pro účely cvičení.

Když už měli oheň uhašený a chystali se k nástupu, dostali bonus v podobě záchrany zmíněného fotografa. Ten zůstal se zlomenou nohou na půdě. Tentokrát se nejednalo o figurínu, ale o jednoho z hasičů, který dal svým kolegům pořádně zabrat, než jej snesli přes úzký otvor z půdy.

Potom už ale simulovaný zásah skutečně skončil a velitel Fešar se mohl pustit do hodnocení, při kterém také vytkl některé nedostatky a chyby. „Toto cvičení slouží hlavně ke zdokonalení vědomostí hasičů. Máme v jednotce několik nových hasičů, také někteří velitelé zásahů byli teprve letos jmenováni do svých funkcí, takže to je vlastně ověření toho, co znají, a slouží to k vylepšení jejich rozhodovacích schopností,“ doplnil Fešar.

Celkově ale u velitele bíloveckých hasičů převažoval kladný dojem. „Oni by se z toho, co jsem jim dneska vytýkal, měli poučit a příště by to mělo být v pořádku,“ uzavřel Fešar.