Kniha plná skřítků, pohádkových bytostí z Bílovce, víl, pidimužíků a samozřejmě strašbubáků. To vše nalezne pozorný čtenář v publikaci Strašbubáci a Bubustraši, jehož kmotrou se stala spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Knížku vymysleli a napsali tehdejší žáci 4. A a díky sponzorským darům se ji podařilo také vytisknout.

Zdá se, že tady příběh dětí a jejich třídní učitelky Renaty Mikolašové končí. To by byla ovšem velká mýlka. Nyní již žáci 5. A se totiž dostali mezi 30 kandidátů z celé republiky na cenu Zlatý oříšek 2011. Jedná se o soutěž, která je zaměřena na nadané a šikovné děti od 6 do 14 let. Zvítězit může také kolektiv nebo jednotlivci, kteří něco vytvoří, něčím vynikají nebo se jim podaří uskutečnit něco výjimečného v jakémkoli oboru. Nejde o to, zdali má žák jedničky, ale o to, zda někomu pomůže nebo má pro něco nadání, a jestli dokáže jít za svým cílem. A právě tato kritéria splňují žáci z 5. A. „Literární počin je vždycky počin dobrý. Když v dnešní době děti udělají něco v rámci čtení a literatury, myslím si, že to veřejnost, ale i odborná porota chápe jako něco, o čem se sice mluví, ale teď se pro to podařilo i něco udělat,“ zamyslela se třídní učitelka, která už dobrou zprávu o nominaci stačila dětem říci. „Byly nadšené a vnímají to jako obrovskou příležitost a také jako jakousi odměnu. Musím ale říct, že jsme to nečekali. Do oříšku nás přihlásila jedna maminka a už to samo o sobě je pro mě obrovská odměna, když si rodič všimne, že škola dělá pro děti něco navíc,“ dodala vzápětí Mikolašová.

Děti už mají za sebou natáčení medailonků s reportéry České televize a teď je čeká výlet do televizního studia v Brně a do rozhlasu a další mediální vystoupení po celý rok. Třída bude rovněž zařazena do celoroční ankety na internetových stránkách Zlatého oříšku, kde bude soupeřit o pozornost s dalšími soutěžícími.