Bílovecká organizace má 133 členů, kteří obhospodařují 1202 včelstev. V roce 2017 vyprodukovala asi 18 tisíc kilogramů medu, což je v průměru 15 kilo na jedno včelstvo. „Letošní rok hodnotíme jako mírně nadprůměrný se snůškou až 35 kilo medu na jedno včelstvo. V těchto dnech vytáčíme poslední med po lipové snůšce a připravujeme se na zakrmování včelstev a doplňování zimních zásob cukerným roztokem,“ uvedl člen výboru ČSV ZO Bílovec Stanislav Lipinský.

VÝKYVY POČASÍ

Dodal, že první med, kterému se říká květový, se stáčí po odkvětu řepky na konci května a po odkvětu lip zhruba v půlce července končí snůška včelí sběr nektaru, medovicové sladiny a pylu. „Cukrem nahrazujeme včelám med, který jsme jim v průběhu sezony odebrali, na jedno včelstvo to dělá patnáct až dvacet kilogramů,“ poznamenal Stanislav Lipinský.

Podle něj letošní rok ovlivnily výkyvy počasí, když koncem března byla ještě zima, duben s teplotami kolem 25 stupňů připomínal léto.

„To způsobilo rychlé kvetení rostlin v době, kdy včelstva nebyla plně rozvinuta a ve svých malých počtech nestačila plně využít jarní květovou snůšku. Naštěstí se již neobjevily pozdně jarní mrazíky, které mají negativní vliv na snůšku medu, a také další průběh roku byl již vcelku příznivý. Zaznamenali jsme i mimořádné kvetení například akátů nebo lip,“ hodnotil letošní včelařskou sezonu Stanislav Lipinský.

SVAZ POMÁHÁ

Zmínil se také o tom, že Český svaz včelařů pomáhá svým členům hlavně při léčení a kontrole zdravotního stavu včelstev, při onemocnění včelstev pak při distribuci léčiv, hmotných a finančních náhradách souvisejících s léčením a chovem včel. „Jedná se o každoroční léčení varoázy a následné vyšetření vzorků státní veterinární správou a v případě, že je oblast zasažena morem včelího plodu,“ vysvětlil Stanislav Lipinský.

Bílovecká včelařská organizace byla založena v roce 1902 jako spolek Květoslav, který sdružoval včelaře z Bílovce a okolí. „Název Květoslav je neoficiálně používán dodnes. Součástí naší organizace je také včelařský kroužek, ve kterém mladí včelaři získávají praktické i teoretické zkušenosti s chovem včel a starají se sami o tři včelstva. Kroužek mladých včelařů finančně podporuje také vedení města Bílovce finanční částkou dvacet tisíc korun ročně,“ připomněl Stanislav Lipinský, jenž včelaří patnáct let a stará se o 15 až 20 včelstev. Je prvním včelařem v rodině, ale určitě ne posledním, se včelařením už mu kromě manželky pomáhá také syn.

DALŠÍ GENERACE

Práci včelařské organizace ve městě a zejména snahu vychovat novou generaci včelařůoceňuje bílovecký starota Pavel Mrva. „Jedná se o rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro dospívající, které je navíc zaměřené na budování vztahu k přírodě a všemu živému. Současně s tím pak se u mladých včelařů pěstuje pocit odpovědnosti, systematické práce a v neposlední řadě rozvíjí jejich dovednosti a vědomosti,“ řekl Pavel Mrva.