Přístup obyvatel lokality Střelnice značně zkomplikoval život zástupcům radnice. Ti totiž již vyjednávali s developerskou firmou o prodeji pozemků. Ten schválili zastupitelé v září. „Bude to od nás vypadat velmi neseriózně. Náš záměr byl hlavně v podpoře výstavby,“ zmínil se místostarosta Jaromír Aleš (ODS). Starostce Sylvě Kováčikové (SNK–ED) vadilo, že se lidé ozvali teprve nyní. Obyvatelé z lokality za Střelnicí argumentovali tím, že vůbec o prodeji nevěděli. Kováčiková i další zástupci města oponovali, že všechny tyto záležitosti se objevují na úřední desce, a lze se k nim dostat i dalšími způsoby.

O zástavbě v místě se hovoří již více než třicet let a existuje dokonce studie. Podle ní by nad současnou zástavbou měly vzniknout bytové komplexy a nad nimi samostatné rodinné domy. „Jakmile by to tam začali stavět, tak se celý ten svah sesune na naše baráky,“ poznamenala jedna z přítomných občanek a poukázala tak na problém lokality. To potvrdila i vedoucí stavebního odboru Vavříková. Kdysi to skutečně bylo vymezené pro novou bytovou výstavbu, ale později se tato lokalita ukázala jako nepříliš vhodná,“ řekla.

Proti se postavil i zastupitel Jiří Bartoš (Bílovecká 15). „Ten projekt vypadá podobně jako sídliště na Jižním městě v Praze nebo sídliště Bohuňovice u Brna,“ vysvětlil odmítavý postoj. Hlasování o prodeji pozemků se pak většina zastupitelů zdržela.