Malé obce to v dnešní době nemají snadné. Obzvlášť, když s napjatým rozpočtem neuspějí se žádostmi o dotace na důležité akce, a musejí se tak zařídit podle svých schopností a možností.

To je kupříkladu sitauce Bítova. Kvůli rekonstrukci střechy na obecním domě žádali o dotaci nejprve loni u Moravskoslezského kraje, a po zaznamenaném neúspěchu ještě v témže roce na Státním zemědělském intervenčním fondu v Opavě. Opět bez úspěchu. „Jelikož stav střechy byl již tak žalostný, a pokud bychom ji neopravili, hrozila by devastace celé budovy, rozhodli jsme se jít do opravy i za cenu sjednání úvěru. Tento činí jeden milion pět set tisíc korun. Máme ho od České spořitelny a budeme ho splácet pět let," upřesnil starosta obce s asi čtyřmi sty obyvateli, Tomáš Richter. Původmí náklady dle projektu činily zhruba 2,7 milionu korun. Na základě výběrového řízení se je podařilo snížit na asi 1,8 milionu.

Rekonstrukci střechy, která v současnosti probíhá, si vyžádala skutečnost, že do objektu zatékalo a samotnou konstrukci střechy napadly houby a červi. Podle starosty to došlo tak daleko, protože se po mnoho let opravovalo jen provizorně. „V této chvíli je ukončena montáž kovových a dřevěných prvků střešní konstrukce a zbývá dokončit pokrytí střechy krytinou a vsazení střešních oken a okapových prvků. V rámci rekonstrukce střechy se bude taktéž instalovat nová vzduchotechnika sálu a restaurace, opraví se vnitřní obklady a celý objekt se vymaluje," doplnil starosta Bítova s tím, že vše by se mělo stihnout ještě do konce tohoto měsíce.

K dění v obecním domě se mohou vyjádřit také obyvatelé Bítova, a to do poloviny května formou ankety. „Snažíme se zapojit občany do rozvoje obce, a proto od nich chceme získat i informace o tom, co je pro ně důležité a co by chtěli změnit. Budova obecního domu by měla sloužit především samotným občanům," podotkl Tomáš Richter. V dalších letech, a samozřejmě v závislosti na finančních prostředcích, by mohlo dojít k opravení fasády se zateplením a upravení venkovního areálu. V prostorách půdní vestavby by pak v příštích letech mohly vzniknout byty.