Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u samoobsluhy.

Stavba by měla trvat pět měsíců s předpokládaným termínem dokončení v září tohoto roku. Zhotovitelem bude firma Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Město podalo projektový záměr k hodnocení na MAS Lašsko. Po vydání kladného stanoviska bude podána žádost na Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027.

V souvislosti s výstavbou autobusové zastávky dojde k částečnému omezení provozu na silnici. Provoz bude řízen světlenými signály. Obousměrný provoz zůstane zachován.