Organizátoři akce, zástupci města Frenštát pod Radhoštěm a obce Trojanovice, museli chvíli čekat, než dorazí ministr životního prostředí Jan Dusík. Pak už akce nabrala obrátky.

Přítomní zástupci měst i další účastníci se přesunuli do obřadní síně radnice, kde je uvítal starosta Frenštátu Stanislav Hrabovský. Ten poté předal slovo Drahomíru Strnadlovi, jednateli Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Strnadel připomněl, že uplynulo dvacet let od odchodu sovětských vojsk a navázal: „Jejich dvaadvacetileté působení znetvořilo tvář nejen Frenštátu, ale i okolí. Jako varovný prst tohoto období tady máme dvě těžní věže. Okupanti odtáhli, ale zanechali tady dědictví v myšlení mnohých lidí, a bohužel také politiků. Návrh aktualizace státní energetické koncepce by mohl mít přílepek Made in Moskva,“ Nato Strnadel dodal, že již dvacet let bojují s těžaři a současná energetická koncepce je jen mírně oprášenou koncepcí z dob socialismu.

Strnadel pak ministru Dusíkovi předal usnesení 36 zastupitelstev měst a obcí regionu, ve kterém zastupitelé vyjadřují nesouhlas s návrhem nové státní energetické koncepce a požadují vyřazení ložiska Frenštát pod Radhoštěm z aktualizace této koncepce. Tím vyjadřují vůli zhruba 210 tisíc obyvatel.

Rovněž ministrovi předal otevřený dopis pro jeho kolegu, ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského. „Tato usnesení jsme chtěli předat i ministru průmyslu a obchodu, ale dle posledního dopisu, který zaslal, nehodlá s volenými zástupci regionu jednat. Proto bych vám rád předal otevřený dopis ministrovi, ve kterém jej upozorňujeme, že tím, že vynechává jednání se zástupci veřejnosti, porušuje práva občanů,“ zmínil se mimo jiné Strnadel.

Kámen poklepal ministr

Ministr Dusík vyjádřil porozumění pro názory obyvatel Frenštátu a okolí. Připomněl také, že jeho předchůdci se v různé míře stále setkávali se zájmem o obnovu těžby černého uhlí. „Tento zájem je neslučitelný se zájmem ochrany přírody, jak jej vnímáme,“ poznamenal Dusík a dodal, že po dohodě s ministrem průmyslu nebude koncepce do konce volebního období aktualizována. Rovněž slíbil předání otevřeného dopisu.

Své obavy z možného otevření šachet vyjádřili i zástupci dvou největších zaměstnavatelů ve Frenštátě pod Radhoštěm, společností Continental a Siemens elektromotory, které zaměstnávají celkem téměř 3000 pracovníků. Ministr na dotazy novinářů uvedl, že budoucnost vidí hlavně v úsporách energie a v jejím čerpání ze smíšených zdrojů, kdy budou mít velký podíl zdroje obnovitelné energie.

Poté se účastníci setkání vydali do vestibulu ke společnému focení před originálem sochy Radegasta od Albína Poláška a posléze vyrazili na náměstí. Tam ministr Dusík poklepal na základní kámen zvoničky na Horečkách – strážkyně Beskyd, jež má varovně zvonit proti těžařským plánům. Kámen pak požehnal místní farář Rudolf Swienczek.

Mezi přítomnými byli například zástupci Suchdolu nad Odrou. Starosta tohoto městyse Richard Ehler uvedl, že takto chtěli vyjádřit solidaritu obyvatelům frenštátského regionu. „Myslím si, že tato krajina má daleko větší hodnotu než je hodnota uhlí, které leží pod ní. Domníváme se, že zdevastovaných krajin už je v naší republice dost. Je proto dobré podpořit města a obce, které jsou přímo ohroženy. A jednou třeba oni vyjádří solidaritu nám, když budeme potřebovat,“ sdělil Ehler.