Novelizace tří vzájemně provázaných zákonů, tedy geologického, horního a o hornické činnosti připravilo Ministerstvo životního prostředí. Sdružení Naše Beskydy se v minulém roce zapojilo do několika setkání, kdy se navrhované změny připravovaly. Podle mluvčího Ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara se v případě tohoto sdružení jednalo především o předkupním právu. „Od tohoto sdružení, ale i od několika dalších, přišel podnět k omezení předkupního práva těžebních organizací na státní pozemky,“ poukázal Kašpar. A i to tedy novelizace řeší. „Navrhujeme omezit dosavadní předkupní právo těžebních organizací na státní pozemky. K tomuto návrhu přispěl i fakt, že se vyskytly pokusy těžebních organizací požadovat paušálně všechny státní pozemky v hranicích dobývacích prostorů bez ohledu na vlastní potřeby těžby, například v oblasti Frenštátu. Takový postup může vést ke zbytečným spekulacím s pozemky. Zatímco v případě povrchové těžby má zvláštní oprávnění těžebních organizací svůj význam a zůstane zachováno, v případě hlubinné těžby není převod pozemků do vlastnictví organizace nutný. Možné účinky na povrchu jsou ve druhém případě minimální, navíc horní zákon případné škody řeší,“ uvedl Kašpar jednu z mnoha nejdůležitějších změn.

Občanské sdružení kritizuje především zastaralost horního zákona. „Dnes je horní zákon naprosto nevyhovující a uplatňování paragrafů dle šablony diktátu socialistického státu, který dnes umně využívají soukromé těžařské společnosti je v dnešní době v rozporu se zdravým rozumem. Ba co více, v mnoha případech dochází k přímému porušování práv a svobod občanů i místních samospráv,“ upozornil místopředseda sdružení Naše Beskydy Marian Žárský pro Frenštátský zpravodaj. „Návrh na novelizaci horního zákona je jen začátkem dlouhého legislativního boje. Prakticky otevíráme druhou frontu,“ dodal Žárský s tím, že iniciativu novelizace horního zákona přímo podpořilo 30 obcí a 41 nevládních organizací z celé České republiky.

K novelizaci by se nyní měl vyjádřit Obvodní báňský úřad a Ministerstvo obchodu a průmyslu a do vlády by měl být zákon předložen v březnu.