V pátek 26. června oslavovali v Bravanticích hned dvě události. Byly jimi křest prvního vydání knihy nejen o historii obce, a odhalení pamětní desky v budově základní školy. Ta připomíná dějiny první české školy v obci. Její zmenšené dvojče je umístěno na původní budově školy, která ustoupila větší a modernější stavbě.

Na přivítanou představitelům obce i návštěvníkům zazpívaly děti ze školy několik písniček a také předvedly své recitační umění. Poté již následoval křest prvního výtisku knihy Historie a současnost Bravantic. „Dříve jsem působil v Bravanticích jako ředitel základní školy. Prožil jsem tady svoje mládí, narodily se mi tady moje děti, byl jsem zde myslivcem a také pořád jsem. Říkal jsem si, že bych měl nějakým způsobem projevit vděk našim občanům za to, že mi pomáhali tuto školu budovat,“ přiblížil své spisovatelské pohnutky Zdeněk Pilich, autor knihy. Jedním z důvodů, proč takovou publikaci vydat, pro něj byl i ten, že noví obyvatelé obce o historii tohoto místa skoro vůbec nic nevědí. „Když zde žily starší generace, mohly jim vyprávět, jak to tady chodívalo kdysi. Teď tady žije spousta nových lidí, i proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu,“ uzavřel Pilich, který zároveň uvedl přítomné do historie školy.

Před zraky všech pak starosta slavnostně strhl plachetku z nové pamětní desky, zasazené do stěny v chodbě základní školy. Druhá, menší, pamětní deska je umístěna na budově původní školy. „Zajímali jsme se o celkovou historii školství v Bravanticích a usoudili jsme, že nejlepším oceněním, jak pro jednu, tak i pro druhou budovu, bude umístění pamětní desky. Chtěli jsme dát lidem na vědomí, že jsou tady nějaké historické budovy, které toto zasluhují,“ upřesnil starosta Ivo Kočíš a dodal, že i když je škola pouze pětiletka, učitelé se snaží dětem co nejvíce přiblížit historii obce.

Snad i proto nebude pamětní deska jen pouhým gestem, ale uctěním památky lidí, kteří se zasloužili o otevření první české školy v Bravanticích.