„Cílem a smyslem vydání této brožury je sdělit obyvatelům našeho města některé základní informace o městském úřadu, o jeho činnosti, personálním složení, ale i další údaje,“ uvedl tajemník studénecké radnice Jiří Moskala a pokračoval: „V brožuře je proto uvedena mimo jiné i provozní doba městského úřadu a jeho odloučených pracovišť, jeho struktura, kontaktní údaje, informace o službě Czech POINT, o možnostech podávání připomínek a stížností a podobně.“

Brožura je vydána ve formátech A4 i A5, a podle informací radnice bude i v následujícím období průběžně, zpravidla čtvrtletně, aktualizována. Zveřejněna je nejen na webových stránkách města, na adrese www.mesto-studenka.cz, ale zdarma je k mání také v tištěné na všech pracovištích Městského úřadu Studénka.