Co člověk, to názor. Stejně to funguje také v případě dopravní obslužnosti v Kopřivnici. Podle slov vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství kopřivnické radnice Zdeňka Poláška je totiž pro některé občany počet spojů dostačující. Jiní jsou však opačného názoru. „V současnosti zpracovává firma Udimo Ostrava návrh Komplexní dopravní studii a jsme v jednání s firmou KODIS, která připravuje zapojení zdejšího územního obvodu do systému Ostravského dopravního integrovaného systému – ODIS,“ nastínil Polášek a dodal, že výsledky studie budou známy někdy koncem prázdnin.

Prováděná studie, která do budoucna udá dopravní obslužnosti v Kopřivnici směr, je důsledkem požadavků občanů a objevuje se také ve strategickém plánu Kopřivnice. „Město v této souvislosti uvažuje o městské hromadné dopravě. Rozhodnutí vyplyne z výsledků dopravní studie a návrhů pro zapojení do ODISu a finančních možností města,“ vysvětlil Zdeněk Polášek.

Město Kopřivnice vynakládá na dopravní obslužnost zhruba 1,2 milionu korun. „Žádáme průběžně o navýšení spojů dle požadavků zaměstnavatelů, je to však také otázka rentability spojů, což vyplývá právě ze zmiňované studie,“ dodal Polášek.