Téměř přesně před rokem se zastupitelstvo města začalo zabývat případnou revitalizací sídliště Míru v Odrách. Studie byla projednávána zastupitelstvem, připomínky uplatnili i obyvatelé sídliště. Ivana Pinkasová, vedoucí stavebního úřadu, přítomné na posledním zasedání zastupitelstva seznámila s výsledky všech jednání: „Z těchto jednání vyplynuly k dopracování dvě varianty řešení dopravy, a to průjezdná varianta obytnou zónou, nebo neprůjezdná varianta s obratišti. Stavební úřad po zhodnocení všech aspektů doporučuje k dopracování variantu průjezdnou. Tento návrh byl předložen radě, která se rozhodla, že se udělá anketa mezi obyvateli sídliště." Výsledek ankety byl však překvapivý.

Rozporuplná anketa

Z ankety vyplynulo, že padesát účastníků není pro žádnou z nabízených variant, šestadvacet je pro variantu číslo jedna a čtyřicet jedna hlasů je pro neprůjezdnou variantu. „Podle ankety to vypadá, že obyvatelé nic nechtějí. Jen bych chtěla upozornit, že pokud se nebude nic zlepšovat, tak bude těžké získat nějaké prostředky z dotací. Na výměnu chodníků peníze nedostaneme," informovala ostatní vedoucí stavebního úřadu.

K anketě měli občané ještě další výtky. „Ve středu jsem přišel domů a ve schránce byl nějaký skrčený lístek s nečitelným plánkem revitalizace sídliště," řekl pan Brtníček, obyvatel sídliště.

Pan Brtníček vzápětí dodal: „Hned na mě několik lidí zvonilo, protože jsme netušili, že na tu anketu je čas jenom do pondělka. Mnozí neměli šanci ten anketní lístek s případným nesouhlasem odevzdat. Proto jsme se rozhodli, že uděláme aspoň nějakou podpisovou akci."

Podobně nesouhlasný názor vyjádřila i jedna z obyvatelek sídliště: „Já bych měla připomínku, kolik lidí se vyjádřilo. Po sídlišti kolovala petice se sto sedmnácti podpisy. Takže musíme uvažovat, že je tady asi sto padesát lidí, kteří nesouhlasí ani s jednou variantou," upozornila žena. Ivana Pinkasová sice potvrdila přijetí petice, ale ihned dodala: „Ano, jsou tady nějaké podpisy, ale nesplňuje to náležitosti petice. Jsou tam pouze podpisy bez jmen, bez dat narození." Když už prý občané petici podepisovali, mohli tam tyto údaje uvést.

Starosta Oder Pavel Matůšů se snažil celou diskusi usměrňovat a k celé záležitosti podotknul: „Z hlediska představ a finančního řešení je to nákladná záležitost, počítáme s částkou kolem dvaceti milionů korun. Sami vidíte, že je velice těžké se rozhodnout. Názory jsou velice různé. Proto tu dokumentaci zpracovával ateliér, který není nijak zatížen bydlením v Odrách," přiblížil složitost rozhodování starosta.

Pan Brtníček nakonec shrnul požadavky obyvatel do tří bodů: „Sídliště je průchozím místem pro značnou část obyvatel města. Naše připomínky jsou směřovány hlavně ke snížení hluku a prašnosti od ulice 1. máje vybudováním protihlukové bariéry z keřů a dřevin. Nesouhlasíme s navrhovanou možností průjezdu přes sídliště. Chceme neprůjezdné sídliště, jako je dnes. Musí se řešit také parkovací místa, my nemůžeme bydlet na parkovišti," podotknul.

Bouřlivé jednání nakonec vedlo k odložení celé záležitosti. Do konce listopadu by mělo proběhnout jednání obyvatel sídliště s architektem i zástupci města a poté by měl padnout konečný verdikt s návrhem, jak celé sídliště revitalizovat.

SIMONA MIKŠOVÁ