O Knurrově domě se hovořilo i na posledním zasedání zastupitelů Fulneku. Starostka Jana Mocová přítomným připomněla, že město nezískalo dotaci na rekonstrukci, a vzápětí nadhodila jistou možnost využití.

„Mohli bychom tam udělat kavárnu, která ve městě chybí. Budeme jednat s Moravskoslezským krajem, ať ve smlouvě změní ustanovení, že je možné využívat tu budovu ke komerčním účelům. Jinak ten obrovský objekt prostě neuživíme," uvedla Jana Mocová a dodala, že ve finanční analýze, kterou si město nechalo vypracovat, je jasně dáno, že si město nemůže dovolit vlastnit objekty, které budou do budoucna vyžadovat vysoké provozní náklady a nebudou nic přinášet.

„V prosinci předložíme materiál, jaký bude další postup s Knurrovým palácem," doplnila starostka. Té přitakal zastupitel Jaroslav Štekbauer. „Bylo nutné to v první fázi nějak vyřešit, ale teď už to nějaký pátek vlastníme a můžeme klást své požadavky. V tom objektu se kavárnička přímo nabízí," řekl Jaroslav Štekbauer.

Fulnek získal Knurrův dům do svého majetku v prosinci 2009, když Moravskoslezský kraj schválil bezúplatný převod tohoto objektu ze svého majetku na město. Stalo se tak po přemístění dětského domova do objektu Lorety. V červenci 2010 se do přízemí Knurrova domu přestěhovalo městské informační centrum.

Peníze nejsou, pomůže dotace?

Město mělo zpracovaný projekt na využití domu, v němž mělo vzniknout muzeum hlavolamů, muzeum fulneckých hasičů a různých památek. Rovněž tam měl být hudební sál, studovna, přemístěná knihovna a také obřadní síň. V nejvyšším patře se uvažovalo nad prostory pro volnočasové aktivity spolků a klubů Fulnecka.

Náklady na rekonstrukci objektu ale činily zhruba 42 milionů korun, proto město podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s tím, že zhruba 11 milionů by hradilo ze svých zdrojů. Dotaci ale prozatím nezískalo.