O budoucnosti dnes nefungujícího zimního stadionu se hovořilo i na posledním zasedání frenštátských zastupitelů. To když se ozval zastupitel Karel Míček.

„Nevzpomínám si, že bychom souhlasili s tím, že bude odstraněna tribuna včetně základových konstrukcí. Hovořili jsme o tom, že bude výška tribuny snížená, ale ne že bude odstraněna… Tak je to v zadání projektu. Co je pravda?" tázal se Karel Míček.

Místostarosta Pavel Mička odpověděl, že město zadalo dokumentaci na úpravu areálu zimního stadionu pro jeho pozdější využití a že architekt na základě dokumentace konstatoval, že půlit nebo dělit tribunu je nesmysl.

„Pokud by měly v budoucnu řešit jakýmkoliv způsobem technologie, musely by se ty staré demolovat," uvedl Pavel Mička a dodal, že tribuna byla do projektu zahrnuta jako celek a nemá cenu řešit ji polovičatě. „Když se rozhodneme, že ji nebudeme rušit, tak nebudeme," poznamenal místostarosta.

Právě on na předcházejících zastupitelstvech zmínil možnost získání dotace na regeneraci území zimního stadionu. Podmínkou ale je, aby práce přesáhly hodnotu dvou milionů korun. V tom případě by město hradilo jen 25 procent nákladů. Tak začala polemika o tom, co bude se zimním stadionem dál zda se jeho provoz opět obnoví, nebo zda Frenštát pod Radhoštěm v budoucnu žádný zimní stadion mít nebude.

Ten současný ukončil činnost v sezoně 2011/2012 kvůli závadám na chladicím zařízení. V roce 2013 jej pak od tělovýchovné jednoty převzalo město do majetku a zhruba po roce přišel starosta se zmíněnou zprávou o možnosti dotace.

Tribuna by prý šla snížit

„Někdo rozhodl, že bude tribuna zlikvidována, ale o tom řeč nebyla. To, že by to nešlo půlit, je nesmysl. To je jenom obezlička," nedal se odbýt Karel Míček.

Místostarosta opět reagoval tím, že pokud zastupitelé rozhodnou, že se tribuna nebude rušit, tak zůstane. „Rozhodné je to, že částečná demolice tribuny spočívající v odřezání horních čtyř řad je nesmyslným řešením, což tvrdí architekt i statik. Ale nemusíme to realizovat," podotknul Pavel Mička.

O bruslení ve Frenštátě pod Radhoštěm je pořád zájem, o čemž svědčí telefonáty na toto téma, které před zimou dostávají zastupitelé i členové tělovýchovné jednoty. Město kdysi vážně uvažovalo o zastřešení kluziště a v roce 2005 mělo vypracovanou studii.

Z ní vycházely varianty přestavby za 79 nebo 43 milionů korun.